U pravu si! Online

Obaveze i odgovornost nastavnika i studenata

Student mora da ispunjava svoje školske obaveze i poštuje propise ustanove koju pohađa, kao i prava zaposlenih i drugih studenata. Isto tako, i nastavnici u visokom školstvu moraju da poštuju zakone i interne propise ustanove u kojoj rade.

Odgovornost studenata

Univerziteti i visoke škole svojim pravilnicima određuju disciplinska pravila koja studenti moraju poštovati. Pravilnicima je utvrđeno šta je lakši a šta teži disciplinski prekršaj, kakve su kazne moguće za kršenje discipline i na koji se način sprovodi disciplinski postupak.

Tako je, na primer, Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Beogradskog univerziteta određeno da su lakše disciplinske povrede, između ostalog, vređanje nastavnika i dolazak na nastavu pod vidnim uticajem alkohola ili droga, a teže — varanje na ispitu, izazivanje tuče, krađa i tako dalje. Kazne se kreću od opomene do isključenja sa univerziteta, a postupak sprovodi disciplinska komisija fakulteta, u kojoj mora da bude i jedan predstavnik studenata.

Pravilo koje važi u svim visokoškolskim ustanovama jeste da samo teže disciplinske povrede mogu biti kažnjene isključenjem sa visoke škole ili univerziteta.

Rok za pokretanje postupka protiv studenta

Disciplinski postupak mora biti pokrenut u roku od šest meseci od trenutka kada je povreda učinjena, odnosno najkasnije za tri meseca od kada je disciplinski organ obavešten da si prekršio pravila.

Obaveze nastavnika

Nastavnici u visokom školstvu obavezni su, kao i svi drugi zaposleni, da se pridržavaju internih propisa ustanove u kojoj rade, pa tako i statuta i disciplinskih pravilnika u kojima, po pravilu, stoji i njihova obaveza da ispunjavaju radne obaveze (dakle, da redovno održavaju nastavu) i zabrana neprimerenog ponašanja prema studentima (često uz poseban naglasak na zabranu seksualnog uznemiravanja). Za kršenje statuta i pravilnika predviđene su i disciplinske kazne, sve do gubitka posla.

Postupak protiv nastavnika

Svako može dekanu da podnese prijavu protiv nastavnika, ali će o toj prijavi dalje odlučivati organi visoke škole, odnosno fakulteta, bez daljeg učešća studenata. Na nekim fakultetima predviđeno je da u odlučivanju o prijavi učestvuje i student prodekan.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
2.9/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Visoko obrazovanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje