U pravu si! Online

Napredovanje kroz razrede

Stvar je jednostavna: učenik prelazi u naredni razred ako na kraju godine ima pozitivne ocene iz svih obaveznih nastavnih predmeta i stranog jezika kao izbornog predmeta. Ovo pravilo važi za sve razrede osnovne škole, osim za prvi – koji je zakonski, teorijski i praktično nemoguće ponavljati – i drugi i treći razred, koji se mogu ponavljati samo ako, pored tri nedovoljne ocene, postoji i izričit zahtev roditelja ili staratelja učenika da on ipak “utvrdi gradivo”. Bez takvog zahteva, odeljensko veće će automatski doneti odluku o prevođenju učenika u sledeći razred.

Mala matura

Posle završenog osmog razreda učenik polaže završni ispit, ili „malu maturu“. Reč je o testovima kojima se proverava šta je svršeni osnovac naučio tokom školovanja. Uz to, uspeh na završnom ispitu jedan je od dva faktora prema kojima se utvrđuje redosled kojim učenici imaju pravo da biraju srednju školu u koju će se upisati (drugi je prosečna ocena u poslednja tri razreda osnovne škole).

Pre uvođenja završnog ispita postojao je kvalifikacioni ispit koji su polagali samo oni svršeni osnovci koji su želeli da upišu četvorogodišnju srednju školu. Na prvom završnom ispitu, održanom 2011. godine, rešavani su testovi iz srpskog jezika i matematike (kao i ranije na kvalifikacionom ispitu), ali je najavljeno da će se narednih godina polagati testovi iz još nekih predmeta.

Kad učenik položi ovaj ispit, na posebnom obrascu dobija uverenje o položenom završnom ispitu.

Na maloj maturi se ne može pasti, smatra se da je položio svako ko izađe na ispit.

Velika matura

Na kraju srednje škole učenik koji je završio četvorogodišnju školu polaže maturu (takozvana velika matura), a onaj s trogodišnjom — završni ispit.

Na maturi odnosno završnom ispitu polažu se ispiti iz više predmeta i brani maturski rad iz nekog od stručnih predmeta (tema se bira u dogovoru s nastavnicima), a uspeh se brojčano ocenjuje. Potrebno je dobiti pozitivnu ocenu iz svih predmeta, a konačan uspeh računa se kao prosečna ocena iz svih predmeta koje je učenik polagao.

Ovi ispiti polažu se u školi koju je učenik završio, i to u dva ispitna roka: junskom i avgustovskom. Ko ne uspe da položi maturu u ova dva roka, nastavlja da polaže kao vanredni učenik, što znači da plaća ispite.

Posle položene mature ili završnog ispita dobija se diploma o završenom srednjem obrazovanju.

Popravni ispit i ponavljanje godine

Od četvrtog do sedmog razreda, jedna ili dve nedovoljne zaključne ocene znače odlazak na avgustovski popravni ispit. Tri nedovoljne zaključne ocene ili neuspeh na popravnom ispitu vode u ponavljanje godine.

U osmom razredu, situacija je malo drugačija: učenik koji na kraju godine ima jednu ili dve nedovoljne ocene upućuje se na junski popravni ispit, a potom, ako padne, na avgustovski. Ako ni tada ne prođe, učenik dobija status vanrednog i nastavlja školovanje dok ne položi sporne ispite, a najkasnije tri godine od dana prestanka redovnog pohađanja nastave – uz obavezu plaćanja naknade troškova organizacije ispita, koje utvrđuje škola.

Razredni ispit

Na razredni ispit idu učenici osnovne škole koji nisu pohađali više od trećine ukupnog godišnjeg broja časova, a ocenjivanjem se utvrdi da nisu savladali sadržaj nastavnog plana i programa.

Učenici viših razreda (od petog do osmog) idu na razredni ispit i ukoliko nisu ocenjeni iz nekog predmeta, bez obzira zbog čega se to desilo. Isto se događa u višim razredima i ako više od trećine časova iz određenog predmeta uopšte nije održano.

Ako učenik na razrednom ispitu dobije jednu ili dve nedovoljne ocene, moraće da izađe i na popravni ispit. Ako je na razrednom ispitu imao tri jedinice, ili ako na popravnom ne popravi sve što bi trebalo, ponavljaće razred.

Na ispitu

Popravni, razredni i drugi ispiti polažu se na način i u vreme koji se propisuju statutom škole. Ispitna komisija ima najmanje tri člana, a formira je direktor škole. Pokušaj obmane komisije prepisivanjem ili na neki drugi način tretira se kao teža povreda dužnosti učenika.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:12)
This entry was posted in Tok školovanja and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje