U pravu si! Online

Kazne i disciplinski postupak u osnovnoj školi

Vremena se menjaju: na primer, nekada veoma popularna disciplinska mera zvana “klečanje na kukuruzu” danas bi mogla da se podvede pod kršenje najmanje tri prava učenika, a nastavnik koji ju je propisao imao bi lepe šanse da završi u zatvoru. U savremenom obrazovnom sistemu, fizičko kažnjavanje učenika uopšte nije opcija – a evo šta jeste.

Kazne

Kada je reč o lakšoj povredi obaveza, u igri su ukor odeljenskog starešine i ukor odeljenskog veća (vaspitne mere). Ipak, škola je dužna da, pre izricanja ukora, prvo pokuša da reši problem kroz rad sa učenikom – pojačanom „vaspitnom aktivnošću“ u koju, će osim roditelja učenika, biti uključeni i razredni starešina, pedagog i psiholog, a, po potrebi, i centar za socijalni rad i ustanove zdravstvene zaštite.

Teže povrede obaveza mogu da uzrokuju mere koje zakon naziva „vaspitno-disciplinskim“ – a to su ukor direktora i ukor nastavničkog veća.

Najteži prestupi, a to su oni koji uključuju kršenje zabrane diskriminacije ili zabrane nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe u vaspitno-obrazovnim ustanovama, kažnjavaju se ukorom direktora, ukorom nastavničkog veća ili premeštajem učenika u drugu osnovnu školu, uz saglasnost roditelja i škole u koju se učenik premešta. Ova kazna odnosi se samo na učenike od petog do osmog razreda; mlađi učenici ne mogu biti premešteni, šta god da su uradili.

Sve ove mere mogu se izreći samo u školskoj godini u kojoj je učenik izvršio povredu obaveza.

Vaspitno-disciplinski postupak

U slučaju težih povreda učeničkih obaveza, odnosno povreda zakonskih odredbi koje se tiču zabrane diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, škola je dužna da, pre preduzimanja bilo kakvih mera, o tome obavesti roditelje učenika, a zatim i da sprovede vaspitno-disciplinski postupak u kome će biti nepobitno utvrđene sve okolnosti događaja.

Ovaj postupak pokreće direktor škole, u roku od 30 dana od dana kada je učenik učinio težu povredu obaveze. Tokom postupka, učenik mora biti saslušan u prisustvu roditelja.

Ako se utvrdi da je do prestupa došlo, sastavlja se odgovarajuće rešenje o utvrđenoj odgovornosti i izrečenoj meri. Učenik ili njegov roditelj imaju pravo da podnesu žalbu na rešenje u roku od tri dana nakon što ga dobiju, a školski odbor ima obavezu da je razmotri u roku od 15 dana nakon dostavljanja. Žalba odlaže izvršenje rešenja.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:34)
This entry was posted in Ponašanje i disciplina and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje