U pravu si! Online

Zahtev za zaštitu prava učenika

Ako problem kršenja nekog od učeničkih prava ne uspeš da rešiš u okviru osnovne, odnosno srednje škole u kojoj je nastao, možeš Ministarstvu prosvete (odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu, ako je reč o vojvođanskoj školi) da podneseš zahtev za zaštitu prava učenika. Podnošenjem ovog zahteva ispitivanje tvog problema poverava se republičkim prosvetnim inspektorima, ali je u pitanju postupak koji se poprilično razlikuje od „običnog” inspekcijskog nadzora.

Kada se u redovnom postupku obratiš prosvetnoj inspekciji, obraćaš se opštinskom ili gradskom inspektoru, koji naređuje školi da ispravi grešku, ali ima ograničena sredstva da je natera da postupi po naređenju. Kada podneseš zahtev za zaštitu prava učenika, na scenu stupaju republički prosvetni inspektori i Ministarstvo prosvete koje, ako se ispostavi da je to neophodno, može i potpuno da zaobiđe organe škole.

Kada možeš da podneseš zahtev?

Ovaj instrument zaštite svojih prava možeš da potegneš u dva slučaja:

 1. nakon što tvoje obraćanje organima škole nije rešilo problem;
 2. i pre nego što si se žalila bilo kome – ako kršenje tvog prava negativno utiče na tvoj učenički status (na to da li si redovan ili vanredan učenik, da li ćeš preći u sledeći razred, da li ćeš uopšte ostati u školi ili će te izbaciti…)

Kako podnosiš zahtev?

Zahtev za zaštitu prava učenika može da podnese sam učenik ili njegov roditelj ili staratelj. Treba da ga podneseš direktno Ministarstvu prosvete (ili Pokrajinskom sekretarijatu), u roku od osam dana od dana kada si saznala da su ti prava poređena, odnosno od dana kada si saznala da tvoja prijava direktoru škole nije urodila plodom.

Zahtev treba da podneseš u pismenoj formi, navodeći podatke o školi i učeniku i opis situacije u kojoj misliš da su ti povređena prava.

Šta Ministarstvo prosvete može da uradi?

Ako oceni da je zahtev osnovan, ministarstvo, odnosno sekretarijat, će u roku od osam dana upozoriti školu da je prekršen zakon, i odrediti joj „primeren rok” da to ispravi. Ako škola to ne učini, ministarstvo će samo preduzeti korake koje je trebalo da preduzme škola.

Ministarstvo i sekretarijat, kada preuzmu na sebe ovlašćenja škole, mogu da:

 • donesu odluku koju škola nije donela iako je morala;
 • ponište odluku škole kojom su prekršena prava učenika, pa potom, ako je to potrebno, donesu odluku koja je u skladu sa zakonom.

Odluka koju u postupku zaštite prava učenika donese ministarstvo, odnosno sekretarijat, obavezujuća je za školu i zaposlene u njoj.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:14)
This entry was posted in Nadzor i zaštita and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje