U pravu si! Online

Prosvetna inspekcija – prijava i postupak

Ako je problem zbog kojeg zoveš prosvetnu inspekciju nastao u vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi, obratićeš se inspekciji nadležnoj za teritoriju opštine ili grada. Ako pri opštini ili gradu nije formirana prosvetna inspekcija, taj posao obavlja republička inspekcija, to jest Ministarstvo prosvete Republike Srbije (o trošku lokalne samouprave, vredi napomenuti) – osim ako je ta ustanova u Vojvodini. U tom slučaju, adresa za tebe je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Ukoliko je problem nastao u ustanovi visokog školstva, takođe ćeš se obratiti Ministarstvu prosvete, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje.

Kako podnosiš prijavu?

Najbolje je da prijavu podneseš u pismenoj formi. Bilo da je pošalješ poštom ili je lično odneseš, inspekcija je dužna da na nju reaguje. Prijave telefonom ili elektronskom poštom takođe se primaju, ali u takvim slučajevima inspektori sami procenjuju da li će započeti postupak. Isto važi i za anonimno pisane prijave. Ipak, ako se prijava odnosi na slučaj nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja, praksa inspekcije je da proveri svaku informaciju o tome.

Ako ti je iz bilo kog razloga nezgodno da lično potpišeš prijavu, to umesto tebe može da učini bilo ko ko je spreman da stane iza tvojih tvrdnji – roditelj, deda, baba, prijatelj…

Zakon ne predviđa nekakav poseban formular za prijavu, ali u njoj mora biti jasno naznačeno koja škola je u pitanju i u čemu je problem. Dakle, opiši šta se dogodilo, što jednostavnije i preciznije, i navedi sve podatke za koje misliš da bi mogli biti značajni, kao i podatke na osnovu kojih će inspekcija moći sa tobom da kontaktira. Ako imaš neke dokaze za svoje tvrdnje, priloži i njih.

Postupak po prijavi

Po prijemu prijave, prosvetna inspekcija pokreće postupak u okviru kog inspektor ispituje šta se tačno dogodilo i ko je za to odgovoran. Prosvetni inspektor utvrđuje činjenično stanje na različite načine: uzimanjem izjava, pregledom dokumentacije i slično. Inspektor je obavezan da sve informacije do kojih dođe tretira kao službenu tajnu.

U roku od 15 dana od okončanja nadzornog postupka, inspektor sačinjava zapisnik koji sadrži „nalaz stanja” i mere koje je obrazovna ustanova, u roku koji je odredio inspektor, dužna da sprovede da bi otklonila navedenu nepravilnost, odnosno da bi osoba koja je odgovorna za nepravilnost bila kažnjena, ili i jedno i drugo.

Nakon isteka roka, inspektor opet dolazi u posetu – takozvani kontrolni nadzor. Ako utvrdi da ustanova nije uradila ono što je trebalo da uradi, on donosi rešenje kojim naređuje instituciji da to učini.

Inspekcija ima rok od dva meseca od dana podnošenja prijave da ispita navode iz nje i donese odgovarajuće zaključke i odluku.

Obaveze škole tokom nadzora

Tokom postupka, obrazovna ustanova je dužna da inspektoru omogući nesmetan rad, što znači da mora da mu pruži sve vrste pomoći koje on zatraži. U suprotnom, direktor ustanove, ali i sama ustanova, mogu biti novčano kažnjeni. Direktor mora da obavesti članove školskog odbora o poseti inspektora i dostavi im kopije zapisnika koji je inspektor sačinio.

Obaveza inspektora da te izvesti

Prosvetni inspektor ima obavezu da te, kao podnosioca prijave, pismeno obavesti šta je utvrdio, pod uslovom da si ostavila svoju adresu. On ti ne šalje zapisnik, jer se zapisnik sačinjava za školu. Isto važi i ako je doneo rešenje. Ukoliko želiš da saznaš šta je inspektor utvrdio, imaš pravo da se raspituješ, ali je inspektor dužan samo da te na kraju postupka informiše o onom što si ti ukazala da je nepravilno i da li je to tačno ili nije.

Pritužbe na rad inspektora

Ukoliko nisi zadovoljna ponašanjem opštinskog ili gradskog inspektora, možeš da podneseš pritužbu republičkoj prosvetnoj inspekciji. Ako je problem u ponašanju republičkog inspektora, pritužbu treba podneti ministru prosvete. Pritužbu treba da podneseš u pismenoj formi. Objasnićeš šta se, gde i kada desilo, navesti ime i prezime inspektora, ako ga znaš, i da li on radi u lokalnoj ili republičkoj inspekciji, i osnovne podatke o sebi (ime, prezime, kontakt adresa i/ili telefon). Republička inspekcija, odnosno ministar, moraju da ti odgovore u roku od 15 dana, ali samo ako si ti u pritužbi napisala da zahtevaš ili očekuješ odgovor.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:58)
This entry was posted in Nadzor i zaštita and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje