U pravu si! Online

Prosvetna inspekcija – ishod postupka

Zadatak prosvetnog inspektora je, pre svega, da obezbedi da se rad škole ili vrtića uskladi sa propisima. Zato on prvo naređuje da se nepravilnosti otklone, ili zabranjuje da se sprovede nešto što nije u skladu sa zakonom. Za neke ozbiljnije prekršaje može odmah da podnese i prekršajnu prijavu.

Uz to, uvek kada ga prosvetni radnik ili direktor ustanove ne posluša, inspektor može da protiv ustanove i direktora pokrene prekršajni postupak, pa će oni novčanom kaznom biti naterani da se ponašaju po propisima.

Inspektor može da napiše prekršajnu prijavu i protiv nesavesnih roditelja, a protiv svih zaposlenih u prosvetnim ustanovama za koje sumnja da su na poslu ili u vezi sa poslom počinili neko krivično delo, dužan je da podnese krivičnu prijavu.

Naredba i zabrana

Prosvetni inspektor može da naredi prosvetnoj ustanovi da ispravi uočene nedostatke i odredi joj rok u kom mora to da učini. On može i da zabrani da se u školi ili vrtiću dalje postupa protivno zakonu i da zabrani da se sprovede svaki pojedinačni protivzakoniti akt. Na primer, može da poništi nečiji upis u školu ako proceni da je on obavljen na nezakonit način, a ovlašćen je i da zabrani ispit, ako ustanovi da nisu zadovoljeni svi potrebni uslovi da se on održi.

Prekršajne prijave protiv prosvetne ustanove

Inspektor može da napiše prekršajnu prijavu ako prosvetna ustanova:

 • ne donese i ne sprovodi mere zaštite bezbednosti dece, odnosno učenika;
 • ne zaštiti decu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ili dozvoli stranačko organizovanje u školi;
 • ne upiše u školu dete koje ima prebivalište na njenoj teritoriji;
 • ne primi dete u vrtić ili školu na pripremni predškolski program;
 • zaposli kao nastavnika nekog ko nema odgovarajuću stručnu spremu ili nije podoban za rad sa decom;
 • ne udalji sa posla svakog zaposlenog za kog se utvrdi da je tokom rada počinio neko krivično delo, diskriminisao, zlostavljao ili zanemarivao decu, bio nasilan prema njima ili ugrožavao njihovu bezbednost, podsticao ih na upotrebu alkohola i droge ili politički agitovao u školi.

Ako prosvetna ustanova ne sprovede neku od naredbi ili zabrana prosvetnog inspektora, on i zbog toga može protiv nje da podnese prekršajnu prijavu.

Škola ili vrtić će za ove prekršaje platiti kaznu u iznosu od 30.000 do 500.000 dinara.

Prekršajne prijave protiv roditelja

Inspektor prekršajnu prijavu može da podnese i protiv roditelja, odnosno staratelja deteta, ako on ne upiše dete u osnovnu školu ili u pripremni predškolski program, ili ako dete ne pohađa nastavu. Za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 5.000 do 25.000 dinara.

Roditelj može da zaradi prijavu i ako napadne, zlostavlja ili vređa nastavnika, ili nekog drugog zaposlenog u školi.

Ostale prekršajne i krivične prijave

Ukoliko neko od prosvetnih radnika učini bilo šta što bi moglo biti prekršaj ili krivično delo, čak i ako to nije u direktnoj nadležnosti prosvetne inspekcije, prosvetni inspektor je ovlašćen da pokrene prekršajni postupak ili podnese krivičnu prijavu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Nadzor i zaštita and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje