U pravu si! Online

Organizacija i izvođenje putovanja u osnovnoj školi

Kaže zakon – “ekskurzija je oblik obrazovno-vaspitnog rada kojim se doprinosi ostvarivanju plana i programa i ciljeva osnovnog obrazovanja i vaspitanja”. Srećom, stvar ume da bude znatno zabavnija od toga – ali to već nema nikakve veze sa zakonom, pa se u detalje nećemo udubljivati.  U osnovnoj školi, ekskurzije traju najviše tri dana i izvode se u okviru državnih granica.

Uslovi za izvođenje ekskurzije

Pre svega, potrebno je da postoji program ekskurzije, koji će definisati obrazovno-vaspitne ciljeve i zadatke ekskurzije, sadržaje i aktivnosti kojima se ti ciljevi ostvaruju, nosioce sadržaja i aktivnosti, trajanje, putne pravce, tehničku organizaciju i način finansiranja. Program predlažu stručna i odeljenska veća, a usvaja ga nastavničko veće škole.

Nakon toga, potrebno je izabrati turističku agenciju koja će organizovati putovanje.

Da bi ekskurzija bila izvedena, prvo je potrebno da se sa programom i cenom ekskurzije i izborom agencije saglasi savet roditelja, a potom i da svoj (pismeni) pristanak daju i roditelji najmanje 60 odsto učenika jednog razreda. Izuzetno, za organizaciju ekskurzije dovoljna je i saglasnost roditelja 60 odsto učenika jednog odeljenja.

Direktor škole dužan je da organizuje konsultativne razgovore pre izvođenja putovanja, što podrazumeva uključenost svih interesnih grupa u proces odlučivanja i planiranja.

Prevoz

Direktor škole dužan je da, ugovorom sa agencijom, obezbedi dovoljno autobusa, odnosno dovoljno mesta u njima za udoban i bezbedan prevoz učenika. U slučaju da se putuje vozom – njegova obaveza odnosi se na odgovarajući broj voznih rezervacija.

Direktor je dužan da obezbedi i da prevoznik pre putovanja podnese zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu autobusa, ne stariji od pet dana, kao i tahografske uloške za prethodna dva dana, koji svedoče o „drumskoj aktivnosti“ vozača angažovanih za prevoz učenika.

Najkasnije 48 časova pre početka putovanja, direktor je obavezan da obavesti policiju o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju autobusa i prijavljenih učenika, kao i nastavnog i drugog osoblja koje putuje sa njima.

Neposredno pre polaska, predstavnici policije obaviće kontrolu dokumentacije, tehničke ispravnosti vozila i psihofizičke sposobnosti vozača; u slučaju da bilo šta od ta tri nije u redu, putovanje će biti odloženo do otklanjanja uočenih nedostataka.

Ponašanje na ekskurziji

Pre putovanja direktor saziva zajednički sastanak svih učenika koji putuju i njihovih roditelja, kome prisustvuju i stručni vođa puta i odeljenski starešina. Na sastanku se svi učesnici obaveštavaju o pravilima ponašanja, kojih su dužni da se pridržavaju.

Pravila ponašanja nisu bitno drugačija od onih koja važe u školi; posebna pažnja, iz razumljivih razloga, ovde se obraća na zabranu konzumiranja duvana, alkohola i droge, koja važi za sve učesnike ekskurzije.

Zdravlje učenika

Ako ekskurzija traje više od jednog dana, obezbeđuje se lekar-pratilac, a roditelji su dužni da dostave školi zdravstveni list učenika. Ovaj dokument sadrži podatke o zdravstvenom, fizičkom i psihičkom stanju učenika, a izdaje ga ordinirajući lekar na osnovu zdravstenog kartona. Direktor škole, odeljenski starešina i lekar dužni su da obezbeđuju tajnost podataka iz zdravstvenog lista učenika.

Nakon ekskurzije

U roku od tri dana po završetku putovanja, vođa puta, u konsultacijama sa predstavnikom turističke agencije koja je organizovala ekskurziju, podnosi izveštaj direktoru, sa ocenom kvaliteta izvođenja ekskurzije i pruženih usluga. Svoju ocenu daju i učenici, koji nakon putovanja popunjavaju anketni list. Izveštaj se potom dostavlja savetu roditelja, nastavničkom veću i školskom odboru, a odeljenski starešina predstavlja ga roditeljima na roditeljskom sastanku. Ako savet roditelja, nastavničko veće ili školski odbor utvrde da predviđeni program ekskurzije nije ispunjen, ili da turistička agencija nije poštovala ugovorne obaveze, škola je dužna da u roku od osam dana po završetku ekskurzije podnese prigovor agenciji, kao i da o tome obavesti Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, koje je nadležno za poslove turizma.

Letovanje i zimovanje „preko škole“

Neobično, ali ove aktivnosti nisu uređene zakonom ni podzakonskim aktima, što ne znači da škola ne može da ih organizuje, kao ni da ne snosi odgovornost za organizaciju putovanja i bezbednost učenika na njemu na isti način kao kad je reč o ekskurziji. Često se događa da sami nastavnici organizuju ovakve aktivnosti – nakon dobijanja saglasnosti roditelja i zaključivanja ugovora sa agencijom. U ovom slučaju, nastavnik je taj koji preuzima odgovornost.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Ekskurzije and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje