U pravu si! Online

Štednja — opšte informacije

Štednja je polaganje određenog novčanog iznosa (depozita) u banku, na koji ti banka plaća kamatu. S bankom zaključuješ ugovor o novčanom depozitu.

Štednja može biti po viđenju ili oročena. Takođe, možeš štedeti u dinarima ili devizama. Na kamatu po deviznoj štednji moraćeš da platiš porez po stopi od 10 odsto (banka pre isplate kamate odbija porez i taj iznos uplaćuje državi).

Svi oglasi banke o štednji, informacije koje daje klijentu i ponuda za zaključenje ugovora o depozitu moraju biti u skladu s pravilima obaveštavanja klijenata. Banka je dužna da te obavesti i o svim naknadama i troškovima koje moraš da platiš, ali banke, u principu, ne naplaćuju nikakve naknade i troškove od klijenata koji daju novac na štednju.

Štednja po viđenju

Prilikom štednje po viđenju uvek možeš da podigneš novac sa štednog računa, a kamata (koja je inače izražena na godišnjem nivou) obračunava se prema vremenu koje je novac proveo na računu.

Kamata se obračunava i isplaćuje jednom godišnje. Ima i banaka koje ne plaćaju nikakvu kamatu na depozite po viđenju.

Oročena štednja

U slučaju oročene štednje, ti se unapred obavezuješ da ćeš određeni iznos držati na računu određeno vreme (od jednog do 36 meseci, a u nekim slučajevima i duže) i za to dobijaš veću kamatu od one za štednju po viđenju. Što je duži period oročenja, to je viša i kamata, a kamate mogu da se razlikuju i s obzirom na visinu depozita. Za ovu štednju postoji minimalni ulog, koji se razlikuje od banke do banke.

Kamata se u ovom slučaju obračunava i isplaćuje po isteku perioda oročenja, a u nekim modelima štednje (rentna štednja — vidi dole) i pre isteka oročenja. Ukoliko novac podigneš pre ugovorenog roka, biće ti obračunata niža kamata od ugovorene, najčešće ona za štednju po viđenju.

Automatsko reoročenje

Za oročenu štednju postoji mogućnost ugovaranja da se novac po isteku perioda oročenja automatski ponovno oroči (reoročenje), uz pripis dotadašnje kamate glavnici ili s prenosom kamate na štednju po viđenju. Za novo oročenje važiće kamata koju banka bude obračunavala u trenutku reoročenja. Banka je dužna da te najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i novoj kamatnoj stopi, a ti imaš pravo da raskineš ugovor u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja, i to bez naknade.

Posebni modeli oročene štednje

Rentna štednja: Ovo je oročena štednja gde se unapred izračuna celokupan iznos kamate i podeli s brojem meseci na koji si oročio novac. Tako dobijena suma isplaćuje ti se svakog meseca, dok još traje oročenje. Ovaj oblik štednje po pravilu je devizni, mada neke banke nude i dinarsku rentnu štednju. Kod nekih banaka minimalni ulog za rentnu štednju viši je od onog za klasično oročenje.

Stepenasta (progresivna) štednja: U ovom modelu oročene štednje kamata raste što duže držiš novac na računu. Negde se kamata uvećava svakog meseca, a negde tromesečno. U nekim bankama moraš da se obavežeš da ćeš svakog meseca uplaćivati određeni iznos na štedni račun, ali svuda su moguće naknadne uplate. Ako podigneš novac, kamata se vraća na početak.

Dečja štednja: Za štedne račune koji glase na maloletnike (otvaraju ih roditelji ili zakonski zastupnici) mogući su duži rokovi oročenja (u nekim bankama i do punoletstva deteta) uz, naravno, više kamate.

Kombinovana štednja: Banke povezane sa investicionim fondovima nude mogućnost da deo depozita oročiš i na njega dobiješ fiksnu kamatu, a deo uložiš u investicioni fond i tu ostvariš prirast koji može biti znatno viši, ali i znatno niži od kamate. Pri tom banka, pod određenim uslovima, garantuje povraćaj početnog uloga, ali ulaganja u investicioni fond nisu osigurana.

Štedni račun

Na osnovu ugovora o novčanom depozitu banka ti otvara račun na koji se upisuju sva potraživanja i dugovanja u vezi s depozitom (osim onih za koje se dogovorite da se ne upisuju).

Banka je dužna da te obaveštava o svakoj promeni stanja na računu, a krajem svake godine (ili češće ako je tako ugovoreno ili je uobičajeno za određeni oblik štednje) treba da ti pošalje izveštaj o stanju na računu (saldo).

Ukoliko u jednoj banci imaš više štednih računa, svaki od njih je samostalan, vodi se odvojeno.

Štedna knjižica

Banka mora da ti izda štednu knjižicu u koju se unose sve uplate i podizanja novca. Upisi u knjižicu potvrđeni pečatom banke i potpisom ovlašćenog lica dokaz su o uplatama odnosno podizanjima.

Štedna knjižica može biti izdata na tvoje ime ili glasiti na donosioca (što znači da novac može da podigne ko god donese knjižicu u banku).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Štednja and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje