U pravu si! Online

Osiguranje štednog uloga

Banka ima obavezu da tvoje štedne uloge i novac s tekućeg računa, bilo da je reč o dinarima ili devizama, osigura kod Agencije za osiguranje depozita, za slučaj da padne pod stečaj ili bude likvidirana. Osigurava se iznos do 50.000 evra (odnosno protivvrednost tog iznosa po srednjem zvaničnom kursu ukoliko je reč o dinarskom ulogu ili ulogu u nekoj drugoj valuti) po jednoj osobi u jednoj banci, i za taj iznos država ti garantuje da će ti biti isplaćen ako banka propadne. Doduše, vlada može da odluči da poveća osigurani iznos.

Naravno, pre isplate, od tvog uloga biće oduzeto sve što ti eventualno duguješ banci.

Sve što prelazi 50.000 evra moraćeš da pokušaš da naplatiš na drugi način, u redovnom stečajnom ili likvidacionom postupku.

Banka mora da ti pruži informacije o osiguranju depozita, a posebno o visini i načinu isplate osiguranog iznosa. Te informacije moraju biti razumljive i dostupne u pisanoj formi.

Podnošenje zahteva za isplatu

Ukoliko ti se dogodi nesreća da ti propadne banka, Agenciji za osiguranje depozita treba da podneseš zahtev za isplatu osiguranog iznosa i priložiš ispravu kojom dokazuješ osnovanost potraživanja (ugovor o novčanom depozitu, o štednom ulogu, o bankarskom tekućem računu, štednu knjižicu, rešenje o nasleđivanju i drugo). Zahtev možeš da podneseš u roku od tri godine od donošenja sudskog rešenja o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije.

Rok i način isplate

Agencija je dužna da obezbedi da ti se osigurani iznos isplati u roku od 30 dana od podnošenja zahteva. Posle isplate, tvoja potraživanja prema banci, do visine osiguranog iznosa, preuzima Agencija.

Osigurani iznos za dinarske uloge isplaćuje se u dinarima, a za devizne u evrima — po kursu evra prema određenoj valuti, izračunatom na osnovu srednjeg zvaničnog kursa dinara prema evru i srednjeg zvaničnog kursa dinara prema toj valuti na dan donošenja rešenja o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije banke.

Ako imaš uloge i u dinarima i u devizama, Agencija proporcionalno isplaćuje osigurani iznos.

U slučaju prodaje propale banke

Ukoliko je nad tvojom bankom pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, a nju je onda kupila druga banka tako da su na nju preneti i osigurani iznosi depozita, onda novac ne možeš da tražiš od Agencije, već od te druge banke.

Kad likvidacija preraste u stečaj

Moguće je da je nad bankom prvo pokrenut postupak likvidacije (to se radi u slučaju da se banka zatvara, a da se procenjuje da ima dovoljno novca da vrati sve dugove), ali je naknadno utvrđeno da novca nema dovoljno, pa je pokrenut postupak stečaja. Ako si naplatio osigurani iznos dok je banka bila u likvidaciji, ne možeš ponovo da ga tražiš kad likvidacija preraste u stečaj.

Kada se osigurani iznos ne isplaćuje?

Ukoliko si na neki način povezan s bankom (njen si suvlasnik, radiš u njoj ili je to slučaj s nekim od članova tvoje uže porodice), ili tvoj ulog glasi na šifru ili donosioca knjižice, kao i ako se utvrdi da ulog potiče od pranja novca ili finansiranja terorizma, ne možeš da računaš ni na isplatu osiguranog iznosa.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Štednja and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje