U pravu si! Online

Otvaranje i gašenje računa

Možeš otvoriti dinarski ili devizni račun, i to depozitni (namenjen štednji) ili tekući (na koji ćeš primati uplate iz raznih izvora i s koga ćeš podizati gotovinu i obavljati različita plaćanja). U jednoj banci možeš otvoriti više računa, a možeš imati račune i u više banaka istovremeno. Računi mogu biti i namenski, to jest, otvoreni za samo jednu vrstu transakcija.

Sve informacije o računima i ponude banaka za otvaranje računa moraju biti sastavljene u skladu s propisima o informisanju klijenata.

Procedura otvaranja računa

Banci prvo treba da podneseš zahtev za otvaranje računa (na njihovom obrascu), a ako tvoj zahtev bude prihvaćen (banka ima pravo i da ga odbije), onda s njom treba da zaključiš ugovor o otvaranju i vođenju računa. Banka ti uz zahtev može tražiti da podneseš i druga dokumenta, ali je najčešće dovoljna samo lična karta.

Ukoliko želiš da novcem s računa raspolaže još neko osim tebe, uz zahtev treba da priložiš i karton s deponovanim potpisima tih osoba (te osobe moraju doći s tobom u banku i potpisati karton).

Sadržina ugovora

Ugovor kojim se uređuju međusobnа prаvа i obаveze bаnke i klijentа mora biti sačinjen u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Osim osnovnih podataka o banci i tebi kao klijentu, u ugovoru moraju biti navedeni:

 • poslovi koje će bаnkа obаvljаti zа tebe;
 • broj i nаziv rаčunа koji se otvаrа;
 • nаčin izdаvаnjа nаlogа zа plаćаnje (u pisаnoj formi, elektronski ili usmeno);
 • nаčin i rokovi izveštаvanjа o promenаmа nа računu (poštom, nа šаlteru, fаksom, elektronski);
 • odredbe o odgovornosti i nаknаdi štete;
 • obаvezа klijentа dа o promenаmа podataka obаvesti bаnku, uz rok za dostavljanje tog obaveštenja;
 • nаdležnost sudа u slučаju sporа;
 • rok zа rаskid ugovorа;
 • vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koje treba da platiš, uz određenje da li su fiksni ili promenljivi, a ako su promenljivi — periodi u kojima će ih banka menjati;
 • podatak da li banka plaća kamatu na sredstva na računu, visina kamate uz određenje da li je fiksna ili promenljiva, a ako je promenljiva — elementi koji utiču na kamatu, periodi u kojima se menja, način izmene, razlozi za izmenu, kao i metod obračuna kamate;
 • kamata i dodatni troškovi u slučaju nedozvoljenog minusa;
 • obaveštenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja (prodaje duga) u slučaju neizmirenja obaveza;
 • pravo na prigovor i mogućnost vansudskog rešavanja spora.

Ugovor ne sme da sadrži odredbe kojima se klijent odriče prava koja mu pripadaju po zakonu.

Otvaranje deviznog računa

Osim već navedenih odredaba, u ugovoru o otvaranju i vođenju deviznog računa mora biti navedena i strana valuta u kojoj se isplaćuju glavnica i kamata. Banka sme da ti otvori račun samo u onim valutama kojima se trguje na našem deviznom tržištu.

Otvaranje računa za drugu osobu

Možeš ovlastiti i nekog drugog da ti otvori račun, s tim da on donese ovlašćenje overeno u sudu, i to ne starije od šest meseci.

Za maloletnike račune otvaraju njihovi roditelji ili zakonski zastupnici.

Ukoliko se račun otvara na osnovu sudskog rešenja (zа licа pod stаrаteljstvom, nа osnovu izvršnog sudskog rešenjа o nаsleđu i sl.), ugovor potpisuje osoba koja je rešenjem centra za socijalni rad određena zа stаrаteljа ili osoba iz izvršnog sudskog rešenjа. Banka utvrđuje identitet ovih osoba, a one moraju dostaviti i lična dokumenta osobe za koju otvaraju račun.

Izmene ugovornih odredaba

Ako kasnije odluči da poveća troškove i naknade koji padaju na tvoj teret, banka je dužna da te o tome obavesti najkasnije 15 dana pre poskupljenja, a ti u tom slučaju imaš pravo da bez naknade zatvoriš račun.

O promeni drugih odredaba ugovora banka te mora obavestiti najmanje 30 dana pre stupanja izmene na snagu.

Gašenje računa

Banka besplatno gasi račun kada ti to zatražiš, kada je to predviđeno ugovorom (ako je račun otvoren na određeno vreme, ukoliko ti ne ispunjavaš obaveze prema banci ili ti je, na primer, račun neaktivan duže vreme), ili u slučaju smrti vlasnika računa (tada zahtev za gašenje treba da podnesu naslednici određeni rešenjem o nasleđivanju).

Novac sa računa prenosi se na račun koji navedeš u zahtevu ili ti se isplaćuje u gotovom.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Računi and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje