U pravu si! Online

Vrste kreditnih kartica

Postoje tri tipa kreditnih kartica: one za koje se svakog meseca plaća određeni procenat ukupnog duga (revolving kartice), one za koje se svaki potrošeni iznos deli na dogovoreni broj jednakih mesečnih rata (installment kartice) i one za koje se ceo dug napravljen u jednom mesecu plaća sledećeg meseca.

O sadržini ugovora o kreditnoj kartici i uslovima njenog dobijanja i korišćenja možeš da čitaš u posebnim člancima.

Revolving kreditne kartice

Kreditne kartice najčešće se zasnivaju na modelu revolving kredita. Korisnik svakog meseca otplaćuje određeni minimalni procenat duga banci, a na ostatak duga zaračunava se kamata.

Često revolving kartica ujedno nudi i mogućnost kupovine na određeni broj mesečnih rata (tri, šest ili 12), kao i installment kartice, ali bez kamate i samo u određenim maloprodajnim objektima s kojima je banka to ugovorila.

Postoje i revolving kartice koje izdaje banka, ali se one dobijaju na mestu kupovine. Na primer, kupiš televizor i prodavac ti ponudi da ti odmah, bez mnogo formalnosti i bez sredstava obezbeđenja, izda kreditnu karticu kojom ćeš to platiti. Kreditni limit je u tom slučaju cena tog prvog proizvoda koji si kupio.

Način plaćanja duga po revolving kartici

Najčešći minimalni procenat mesečne otplate jeste pet odsto, ali se u nekim bankama možeš opredeliti i za minimalnu otplatu od 10, 20 ili 33,33 odsto mesečno. Pri tom mesečna rata ne može biti manja od određenog fiksnog iznosa. Mesečno zaduženje plaća se uvek do istog datuma u mesecu (10. ili 15, zavisno od kartice).

Ništa te ne sprečava i da nekog meseca otplatiš veći procenat duga od minimalnog ili da isplatiš ceo dug odjednom. Tako ćeš smanjiti iznos kamate koju treba da platiš.

Postoje dva načina otplate zaduženja, a od kartice i banke zavisi koji će biti primenjen. U prvom je plaćanje članarine, provizija i kamate, kao i otplata onoga što si kupio na rate po modelu installmentkartice (ako tvoja revolving kartica ima tu mogućnost), potpuno odvojeno od revolving kredita; dakle, ako si nešto što košta 3.000 dinara kupio na tri mesečne rate, platićeš svakog meseca po 1.000 dinara i ceo iznos članarine, provizija i kamate za taj mesec. U drugom modelu se sva ova zaduženja sabiraju, pa treba da platiš samo pet odsto celokupnog duga (dakle, i pet odsto rate po kupovini na otplatu, kamate, članarine i naknade), ali se na sve ono što nisi platio zaračunava kamata.

Kartice za plaćanje na rate (installment kartice)

Neke kreditne kartice omogućavaju isključivo plaćanje na rate. To su takozvane installment kartice. Tu banka svaki iznos koji si potrošio (uključujući i podizanje gotovine i kupovinu putem Interneta) podeli na dogovoreni broj rata (tri do 60). Prvu ratu plaćaš na dan kupovine, bez kamate, a na ostale rate, koje plaćaš u isti dan sledećih meseci, teče kamata. Neke banke ograničavaju broj transakcija koje se u toku jednog meseca mogu obaviti ovakvom karticom.

Banke i ovde, kod trgovaca s kojima imaju ugovor, omogućavaju beskamatnu kupovinu na rate. Kad je reč o kreditnom limitu i prevremenoj otplati, važi ono što je rečeno za revolving kartice.

Kartice za odloženo plaćanje

Postoje i kreditne kartice kojima se celokupni dug napravljen u toku jednog meseca plaća određenog datuma u sledećem mesecu, uz odgovarajuću kamatu. Period između dva plaćanja može biti i duži od jednog meseca, na primer, na svakih 50 dana. Ovakve kartice ređe se nalaze u ponudi banaka.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.6/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Platne kartice and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje