U pravu si! Online

Ugovor o kreditnoj kartici

Pored elemenata koji moraju da se nađu u svakom ugovoru o platnoj kartici, ugovor o izdavanju i korišćenju kreditne kartice mora da sadrži i:

 • vrstu i iznos kredita, kao i period na koji se on odobrava;
 • uslove povlačenja sredstava;
 • procenat minimalne mesečne obaveze plaćanja;
 • za kredite indeksirane u stranoj valuti — valutu u kojoj banka indeksira kredit, tip kursa valute koji se primenjuje pri odobravanju i otplati kredita (zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna;
 • visinu nominalne kamatne stope uz određenje da li je fiksna ili promenljiva, a ako je promenljiva — elemente na osnovu kojih se određuje, njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora, periode u kojima će se menjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;
 • efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
 • metod koji se primenjuje pri obračunu kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
 • vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom otplate kredita, kao i uslove aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza;
 • uslove i način prevremene otplate kredita i visinu naknade u vezi s tim.

Pravo na odustanak od ugovora

Imaš pravo da odustaneš od ugovora o kreditnoj kartici u roku od 14 dana od njegovog zaključenja, bez navođenja razloga. O odustanku moraš pismeno da obavestiš banku pre isteka ovog roka. Ako si već počeo da koristiš karticu, u roku od 30 dana od odustanka moraš da platiš glavnicu duga i kamatu na njega. Banka ti ne sme naplatiti nikakve druge troškove.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Platne kartice and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje