U pravu si! Online

Uslovi za dobijanje kredita

Kredit možeš da dobiješ ukoliko zadovoljavaš određene uslove. Pri tom je iznos koji će banka biti spremna da ti pozajmi ograničen. U većini slučajeva moraćeš i da uplatiš depozit ili učešće, a svakako i da platiš određene naknade i obezbediš traženu dokumentaciju.

Ko može da dobije kredit?

Za neke vrste kredita biće neophodno da si klijent banke, odnosno da redovne mesečne prihode primaš preko tekućeg računa otvorenog u toj banci. Za druge vrste kredita to nije obavezno, ali za klijente banke često važe povoljniji uslovi.

Kredit, u principu, mogu da dobiju osobe sa stalnim primanjima, dakle, zaposleni i penzioneri. Postoje i krediti za koje to nije uslov (kad se polaže depozit koji pokriva celokupan iznos kredita). Primanja moraju biti veća od određenog iznosa (zavisi od banke i vrste kredita), a zaposleni moraju zadovoljiti i uslov minimalnog ukupnog radnog staža (šest ili 12 meseci) i minimalnog trajanja trenutnog zaposlenja (tri ili šest meseci).

Postoji i starosno ograničenje. Korisnik obično mora biti stariji od 20 godina, a u trenutku otplate poslednje rate ne sme biti stariji od određene granice (najčešće 70 godina).

Neke banke postavljaju i dodatne uslove, kao npr. da klijent bude određeno vreme

na sadašnjoj adresi.

Naravno, proverava se i redovnost isplate dotadašnjih dugova, o čemu pišemo u posebnom članku.

Koliki kredit možeš da dobiješ?

Svaka banka određuje minimalan i maksimalan iznos pozajmice za svaku vrstu kredita. Uz to, iznos koji možeš da dobiješ ograničen je i tvojom kreditnom zaduženošću. To znači da zbir mesečnih rata za sve kredite koje si uzeo ne sme biti veći od (pazi sad, malo je komplikovano) razlike između tvojih neto redovnih mesečnih primanja i ućešća prve odrasle osobe u potrošnji minimalne potrošačke korpe (to je u januaru 2012. iznosilo 13.513,70 dinara). Na primer, ako ti je plata 40.000 dinara, zbir rata za sve tvoje kredite ne sme biti veći od 26.486,30 dinara (40.000 minus 13.513,70). Ukoliko se tvoja mesečna zaduženja znatnim delom (više od 20 odsto) obračunavaju u stranoj valuti, limit za zaduživanje biće manji — 80 odsto od ukupnog limita, dakle, na našem primeru 21.189 dinara.

Banka ti ne mora odobriti ni ovoliko zaduživanje, može da ti postavi i niži limit.

Depozit i učešće

Uslov za dobijanje većine kredita (ne svih) jeste polaganje učešća ili depozita kod banke u određenom procentu od vrednosti kredita. Učešće je vezano za namenske kredite i predstavlja deo cene koji korisnik kredita ne plaća iz kredita, već iz sopstvenog džepa. To znači da ćeš, ako je učešće za stambeni kredit pet odsto, ti morati da obezbediš taj iznos, dok ćeš banci otplaćivati preostalih 95 odsto (uz pripadajuću kamatu).

Depozit je novac koji se ne računa u ukupan iznos kredita, već samo predstavlja jednu vrstu obezbeđenja kredita. On ostaje u banci do isplate kredita, a potom ti se vraća. Neke banke platiće ti kamatu na depozit (naravno, znatno nižu od one koju ti njoj plaćaš na dobijenu pozajmicu), a neke neće. Ako ti banka plaća kamatu na depozit, mora da je obračunava istim metodom kao i kamatu na kredit.

Potrebna dokumenta i naknade

Za svaki kredit biće potrebno da popuniš odgovarajući zahtev na obrascu koji se dobija u banci, i doneseš fotokopiju lične karte (original na uvid) i dokaze o primanjima: zaposleni potvrdu o zaposlenju i visini primanja, samozaposleni uverenje ili rešenje o porezu na dohodak, penzioneri jedan ili više penzionih čekova. Biće potrebno i da kupiš onoliko obrazaca za menice koliko banka traži.

Ako se za obezbeđenje kredita traži žirant, i on će morati da podnese ista dokumenta.

Svakako ćete morati da potpišete zahtev za proveru podataka kod Kreditnog biroa i platite naknadu za tu uslugu. Banke obično naplaćuju i naknadu za obradu kreditnog zahteva. Obe naknade moraćeš da platiš bez obzira na to da li će ti odobriti kredit ili ne.

Za potrošačke kredite biće potrebno i da doneseš fakturu za plaćanje robe koju kupuješ, a za kredite za automobil i stambene kredite još niz drugih dokumenata.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:41)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje