U pravu si! Online

Uslovi i način otplate kredita

Krediti mogu biti s fiksnom i promenljivom kamatom (s promenom kamate menjaće se i visina rate), s grejs periodom (periodom na početku korišćenja u kojem ne moraš da uplaćuješ rate) ili bez njega.

Rate možeš uplaćivati na tri načina, a imaš pravo i da pre isteka roka na otplate vratiš banci celokupni iznos kredita.

Načini otplate

Postoje tri načina uplate rata kredita: lična uplata na šalteru banke, administrativna zabrana i trajni nalog. Zavisno od vrste kredita i procenjenog rizika neredovne otplate, banka može da odredi samo jedan od ovih načina ili da ti ponudi da se opredeliš između više njih.

Ukoliko pristaneš na administrativnu zabranu, koja se može staviti na zaradu, naknadu zarade ili penziju, isplatilac tvojih primanja uplaćuje ratu direktno banci. Rata ne sme biti veća od dve trećine neto primanja na koje se stavlja zabrana (odnosno polovine ukoliko je reč o minimalnoj zaradi). Ako je reč o administrativnoj zabrani na zaradu, tvoj poslodavac mora da obavesti banku ukoliko prestaneš da radiš kod njega.

Trajnim nalogom ovlašćuješ banku da sama skida iznos rate s tvog računa određenog datuma u mesecu, a tvoja je obaveza da u tom trenutku na računu bude dovoljno novca.

Promenljiva kamata

Kada je ugovorena promenljiva kamata na kredit, ona je najčešće vezana za takozvanu međubankarsku ponuđenu stopu (Inter Bank Offered Rate — IBOR). To je stopa koju svakodnevno utvrđuju birane banke na određenom međubankarskom tržištu. Ta kamatna stopa, koja je promenljiva, uvećava se za određeni procenat bankarske marže.

Za kredite indeksirane u evrima relevantan je EURIBOR, stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu, dok se na dinarske kredite s promenljivom kamatom primenjuje BELIBOR (Belgrade Inter Bank Offered Rate).

Za dinarske kredite s dužim rokom otplate moguća je i kombinacija: na početku otplate (na primer, prvih 12 ili 24 meseca) kamata je fiksna, da bi se na kasnije rate primenjivala promenljiva kamata.

Grejs period i interkalarna kamata

Postoje krediti za koje se može ugovoriti takozvani grejs period, vreme na početku korišćenja kredita kada ne moraš da uplaćuješ rate, u kojem te banka čeka.

Vodi računa, grejs period najčešće se računa u ukupno vreme otplate kredita. To znači da ćeš, ukoliko si uzeo kredit na 60 meseci bez grejs perioda, pozajmicu otplatiti u 60 rata, a ukoliko si uzeo kredit sa istim rokom otplate, ali s grejs periodom od 12 meseci, celokupni dug moraćeš da otplatiš u 48 rata, što znači da će one biti veće.

Druga bitna stvar jeste da će ti na kredit biti zaračunata takozvana interkalarna kamata (kamata koja se računa dok se kredit ne otplaćuje), što znači da grejs period uvećava ukupan iznos koji ćeš morati da platiš banci.

Prevremena otplata

Kredit možeš da vratiš i pre roka, ali o toj nameri moraš unapred da obavestiš banku. Banka ne može da ti zaračuna kamatu za vreme od vraćanja kredita do dana kada je po ugovoru trebalo da bude vraćen.

Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je ugovorena fiksna kamata, a kod stambenih kredita — bez obzira na to o kakvoj je kamati reč. Pri tom mora da dokaže da je pretrpela štetu, odnosno da je kamata po kojoj u trenutku otplate može da plasira novac koji si joj dao niža od one koju bi ti platio da si nastavio da otplaćuješ kredit na rate, a može da ti naplati naknadu najviše do iznosa te razlike.

Uz to, ova naknada može iznositi najviše jedan odsto od prevremeno plaćenog dela kredita ako je do ugovorenog roka otplate ostalo više od jedne godine, i do 0,5 odsto ukoliko je taj period kraći, a banka uopšte ne može da ti naplati naknadu ako je iznos koji bi otplaćivao manji od milion dinara za godinu dana.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.3/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje