U pravu si! Online

Stambeni krediti

Osim za kupovinu nekretnina (koje su već izgrađene ili su tek u izgradnji), stambeni krediti mogu služiti i za izgradnju građevinskog objekta, adaptaciju i rekonstrukciju stana ili kuće ili za plaćanje naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Pod određenim uslovima može se dobiti kredit i za kupovinu nekretnine koja nije upisana u katastar nepokretnosti.

Ovi krediti odobravaju se na duži rok otplate (do 30 godina), uz obavezno učešće (najmanje pet odsto, mada se negde traži i minimalno učešće od čak 25 odsto). Kredit može da otplaćuje više osoba zajedno, pri čemu sve one moraju zadovoljavati uslove za dobijanje kredita i za sve se proverava stepen kreditne zaduženosti.

Sve veće banke potpisale su ugovore o osiguranju stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), što omogućava povoljnije uslove kreditiranja.

Da bi pomogla građevinsku industriju, država redovno (u principu, svake godine) donosi program subvencionisanih stambenih kredita.

Instrumenti obezbeđenja

Instrument obezbeđenja uvek je hipoteka, bilo na nekretnini koja je predmet kredita ili na nekoj drugoj nekretnini odgovarajuće vrednosti. Vrednost nekretnine procenjuje ovlašćeni procenitelj kojeg bira banka, a plaća korisnik kredita, a za samo zasnivanje hipoteke takođe postoje neki troškovi. Uz hipoteku, banka ti obično traži i menicu i da nekretninu i sebe osiguraš u njenu korist.

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Stambeni krediti mogu biti osigurani kod NKOSK-a, što bankama omogućava potpunu sigurnost da će kredit biti vraćen, pa samim tim one nude povoljnije kamate.

Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita plaća se naknada za obradu zahteva u iznosu od 30 evra i jednokratna premija osiguranja u određenom procentu vrednosti kredita, koji zavisi od odnosa vrednosti nekretnine i iznosa kredita, valute u kojoj je kredit indeksiran, stepena kreditne zaduženosti, postojanja ili nepostojanja životnog osiguranja u korist banke i još nekih faktora.

Ovde postoji mogućnost i da se dobije kredit bez učešća ukoliko je vrednost objekta nad kojim se uspostavlja hipoteka bar 30 odsto veća od iznosa kredita.

U slučaju da kredit ne bude vraćen i ne bude isplaćen ni kada se aktivira hipoteka, tri četvrtine preostalog duga korisnik treba da vrati NKOSK-u, a ostatak banci.

Ko može da dobije kredit osiguran kod NKOSK-a?

Kredit osiguran kod NKOSK-a može dobiti osoba koja je zaposlena na neodređeno vreme, i to najmanje tri meseca kod sadašnjeg poslodavca (pod određenim uslovima kredit može dobiti i zaposleni na određeno vreme, ako radi u visokom obrazovanju, nauci ili državnim organima). Ako se kredit traži za nezavršeni objekat, on mora biti izgrađen najmanje 80 odsto.

Subvencionisani krediti

Za svaku godinu država donosi poseban program i uslove odobravanja subvencionisanih stambenih kredita. Deo subvencionisanog stambenog kredita dobijaš od banke, a deo od države. Odnos koji važi za program subvencionisanih kredita koji se trenutno odobravaju (2012. godine) jeste 75 odsto od banke, a 20 odsto od države (preostalih pet odsto je učešće).

Suština je u tome da na deo kredita koji daje država ne plaćaš kamatu, dok je kamata na bančin deo kredita ograničena. Prvo se otplaćuje bančin deo kredita, a zatim ono što je dala država, s tim što se na državni deo kredita, dok se ne otplaćuje, ne računa interkalarna kamata.

Ukupan iznos novca koji je država namenila subvencionisanju stambenih kredita je ograničen, pa ti se može dogoditi da ne dobiješ ovakav kredit i ako zadovoljavaš sve uslove, ukoliko je ceo taj iznos već raspodeljen.

Ko može da dobije subvencionisani kredit?

Korisnik kredita i njegov supružnik ne smeju već biti vlasnici neke nekretnine u celosti (dakle, mogu da budu suvlasnici). Ukoliko ipak poseduju nekretninu, mogu da dobiju kredit, ali samo u visini razlike vrednosti nekretnine koju imaju i nekretnine koju kupuju.

Isto tako, kredit ne mogu da dobiju ukoliko već koriste neki drugi stambeni kredit (izuzetak su krediti za adaptaciju).

Uz to, nijedan od supružnika ne sme primati mesečnu platu veću od 150.000 dinara.

Za kakvu se nekretninu odobrava subvencionisani kredit?

Ovi krediti odobravaju se isključivo za kupovinu novoizgrađenih objekata i objekata u izgradnji (pod uslovom da se objekat kupuje direktno od investitora). Kredit može da dobije i korisnik koji sam gradi objekat, ako je naveden kao investitor u građevinskoj dozvoli.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:8)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje