U pravu si! Online

Procena kreditne sposobnosti

Banka ima obavezu da, pre odobravanja kredita, proceni kreditnu sposobnost korisnika, odnosno da utvrdi da li on trenutno otplaćuje još neki kredit i zaduženje po kreditnoj kartici, ili koristi dozvoljeni minus, kolika je visina njegovih mesečnih obaveza (da bi se odredilo koliko on još može da se zaduži), kao i koliko ih redovno ispunjava.

Kreditna sposobnost procenjuje se na osnovu podataka dobijenih od samog korisnika, uvidom u podatke o korisniku koje ima sama banka (korisnikov kreditni dosije) i na osnovu izveštaja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Ova obaveza banke postoji i pri svakom povećanju kreditne zaduženosti korisnika.

Kreditni biro

Kreditni biro čuva podatke o kreditnim zaduženjima i drugim dugovima bankama (i ne samo njima, nego, na primer, i mobilnim operaterima) svakog građanina koji se zaduživao kod ovih institucija u poslednje tri godine.

Izveštaj Kreditnog biroa ne može se dobiti ukoliko se korisnik nije s time pismeno saglasio, na posebnom obrascu. Korisnik plaća pribavljanje ovog izveštaja (u aprilu 2012. godine — 205 dinara).

Ako je zahtev za kredit odbijen na osnovu izveštaja Kreditnog biroa, banka je dužna da odmah pismeno obavesti korisnika o tim podacima, i to bez naknade.

Kreditni dosije dužnika

Banka mora da vodi kreditni dosije o svakom dužniku. Dosije treba da sadrži:

 • dokaze o identitetu dužnika (fotokopiju lične karte ili obrazac s podacima sa elektronske lične karte, odnosno fotokopiju pasoša);
 • ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti dužnika, uključujući i analizu njegove izloženosti deviznom riziku;
 • dokumentaciju o izmirivanju obaveza prema banci u toku poslednjih dvanaest meseci, osim za nove dužnike banke;
 • izveštaj Kreditnog biroa;
 • odluke banke o odobravanju kredita i nastanku drugih potraživanja, kao i o eventualnim izmenama uslova pod kojima su odobreni krediti, odnosno nastala potraživanja;
 • ugovornu dokumentaciju koja se odnosi na dužnika;
 • podatke o klasifikaciji potraživanja (na osnovu redovnosti plaćanja, finansijskog stanja, kreditne zaduženosti i kvaliteta sredstava obezbeđenja);
 • prepisku i drugu dokumentaciju o kontaktima banke i dužnika u vezi s potraživanjima;
 • dokumentaciju u vezi sa sredstvima obezbeđenja;
 • dokumentaciju u vezi s naplatom potraživanja i merama koje je banka preduzela radi naplate;
 • dokaze o zaposlenju i zaradi ili penziji u poslednja tri meseca koje je izdao i overio poslodavac, sa izjavom dužnika da se podaci mogu koristiti za proveru plaćenih poreza i doprinosa; ako dužnik plaća porez na dohodak građana, potrebni su i podaci o godišnjem prihodu i porezima i doprinosima koji se plaćaju iz tog prihoda.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:21)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje