U pravu si! Online

Krediti — opšte informacije

Pri odobravanju kredita banka se obavezuje da korisniku stavi na raspolaganje određeni iznos novca, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom o kreditu (odnosno u određenom broju mesečnih rata).

Kad je reč o oglašavanju kredita i ponudi za zaključenje ugovora, banke moraju da poštuju pravila o obaveštavanju klijenata.

Vrste kredita

Postoje gotovinski (keš) i namenski krediti. Namenski mogu biti potrošački (namenjeni za kupovinu neke robe, na primer, automobila, ili pribavljanje usluga, kao što je lečenje ili turističko putovanje), stambeni (za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju stanova i kuća) ili za refinansiranje (za plaćanje duga drugoj banci).

Dinarski krediti i krediti u evrima

Još jedna bitna podela kredita jeste prema valuti u kojoj se obračunavaju. Postoje krediti indeksirani u stranoj valuti (to je evro, a doskora su odobravani i u švajcarskim francima), čija se kamata menja u odnosu na kretanje kursa evra, i dinarski koji mogu biti s fiksnom ili promenljivom kamatom.

Krediti indeksirani u stranoj valuti samo se obračunavaju u toj valuti, ali ti ćeš pozajmicu dobiti u dinarskoj protivvrednosti, a vraćaćeš takođe dinare.

Banka je dužna da pri odobravanju kredita indeksiranog u stranoj valuti primenjuje zvanični srednji kurs koji se primenjuje i pri otplati kredita.

Uslovi za dobijanje kredita

Kredit možeš da dobiješ ukoliko zadovoljavaš određene uslove. Pri tom je iznos koji će banka biti spremna da ti pozajmi ograničen. U većini slučajeva moraćeš da uplatiš i depozit ili učešće, a svakako i da platiš određene naknade i obezbediš traženu dokumentaciju.

Procena kreditne sposobnosti

Pre odobravanja kredita, banka ima obavezu da proceni kreditnu sposobnost korisnika, odnosno da utvrdi da li on trenutno otplaćuje još neki kredit i zaduženje po kreditnoj kartici, ili koristi dozvoljeni minus, kolika je visina njegovih mesečnih obaveza (da bi se odredilo koliko još može da se zaduži), kao i koliko ih redovno ispunjava.

Kreditna sposobnost procenjuje se na osnovu podataka dobijenih od samog korisnika, uvidom u podatke o korisniku koje ima sama banka (korisnikov kreditni dosije) i na osnovu izveštaja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka, i sadržavati određene obavezne elemente. Banka mora da traži tvoju saglasnost za promenu bitnih elemenata, a o svakoj drugoj promeni mora te obavestiti na vreme. Imaš pravo da odustaneš od kredita u roku od 14 dana od zaključenja ugovora, a i banka može da otkaže ugovor u određenim slučajevima.

Instrumenti obezbeđenja

Banke će ti uvek tražiti neku garanciju da će im kredit biti vraćen, odnosno neki od instrumenata obezbeđenja. To su jemstvo (žiranti), depozit, hipoteka, zaloga i menica.

Banka može tražiti da uplatiš neki oblik osiguranja, bilo osiguranje života ili predmeta kupovine (stana ili automobila), ali u njenu korist. Dakle, ukoliko se desi slučaj za koji je osiguranje uplaćeno, odšteta će biti isplaćena banci.

Uslovi i način otplate kredita

Krediti mogu biti s fiksnom i promenljivom kamatom (s promenom kamate menjaće se i visina rate), s grejs periodom (periodom na početku korišćenja u kojem ne moraš da uplaćuješ rate) ili bez njega.

Rate možeš uplaćivati na tri načina — putem administrativne zabrane, trajnog naloga ili ličnom uplatom, a imaš pravo i da pre isteka roka na otplate vratiš banci celokupni iznos kredita.

Kašnjenje u otplati

Prvo, ukoliko počneš da kasniš sa uplatom rata, na zakasnele uplate računaće ti se kamata za slučaj kašnjenja predviđena ugovorom o kreditu. Ako kašnjenje postane preveliko (a da li je preveliko određuje banka), banka može da odluči da aktivira instrumente obezbeđenja.

Ustupanje (prodaja) duga

Banka može da proda tvoj dug drugoj banci, ali o tome mora da te obavesti. To se najčešće dešava kada ne može da ga naplati. Ceo dug po jednom ugovoru može se prodati samo jednoj banci; banka ne može da prodaje dug „na parče“.

U slučaju prodaje duga, ti zadržavaš sva prava i obaveze iz prvobitnog ugovora, a banka koja je kupila dug nema pravo da te dovede u nepovoljniji položaj od onoga u kojem bi bio da potraživanje nije prodato, a ne može ni da ti naplati nikakve dodatne troškove.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje