U pravu si! Online

Kašnjenje u otplati kredita

Prvo, ukoliko počneš da kasniš sa uplatom rata, na zakasnele uplate računaće ti se kamata za slučaj docnje (kašnjenja). Ako kašnjenje postane preveliko (a da li je preveliko određuje banka), banka može da odluči da aktivira instrumente obezbeđenja koje si joj dao prilikom zaključenja ugovora o kreditu. Kako će dalje teći naplata duga, zavisi od samog instrumenta obezbeđenja.

Moratorijum na otplatu

Ako u toku otplate kredita korisnik dospe u teško finansijsko stanje (na primer, zbog gubitka posla) ili nastupe druge okolnosti na koje on nije mogao da utiče, a otežavaju mu otplatu, banka na njegov zahtev može (ali ne mora) da proglasi zastoj u otplati duga (moratorijum). Za vreme moratorijuma ne zaračunava se kamata za slučaj kašnjenja.

Banka može svojim unutrašnjim aktima propisati kriterijume za proglašenje moratorijuma. Ako to učini, mora ti odobriti moratorijum ukoliko zadovoljavaš uslove predviđene tim aktima.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.3/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje