U pravu si! Online

Instrumenti obezbeđenja

Banke uvek traže nekakvu garanciju da će im kredit biti vraćen, to jest, neki od instrumenata obezbeđenja. To mogu biti depozit, menica, jemstvo (žiranti), hipoteka ili zaloga, a ponekad će ti tražiti i da uplatiš neku vrstu osiguranja.

Depozit

Depozit se smatra dovoljnom garancijom ukoliko u potpunosti pokriva iznos kredita (takva mogućnost vezana je za gotovinske kredite). U stvari, za ovakve kredite traži se depozit koji je nešto veći od iznosa pozajmice (101 ili 105 odsto).

Menica

Najčešće sredstvo obezbeđenja jeste menica. To je hartija od vrednosti koju može da izda svako ko je poslovno sposoban, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca. Menica je prenosiva, što znači da se njome može trgovati, pa se kao poverilac može pojaviti neko s kim nikada nisi imao nikakvog posla.

Ako ne platiš dug u roku, banka na osnovu menice može da ga naplati s tvog računa. Ukoliko na računu nema dovoljno novca, banka obaveštava Narodnu banku Srbije, koja blokira sve tvoje račune kod svih banaka i sprovodi prinudnu naplatu. Od 31. maja 2012. ovo će biti moguće samo ako menica bude prethodno registrovana kod NBS. Banka na osnovu menice može od suda da traži prinudnu naplatu iz tvoje celokupne imovine, ne samo s računa.

Banka može i da ti traži da joj podneseš više menica kao obezbeđenje jednog kredita, ali dovoljna joj je i jedna da naplati ceo dug, ma koliki da je.

Jemstvo (žiranti)

Za neke kredite biće ti potreban jedan ili više jemaca (žiranata). To je osoba od koje će banka pokušati da naplati dug ako ti ne budeš mogao da ga platiš. Ta osoba, u principu, treba da zadovoljava uslove za dobijanje kredita i mora da dâ banci svoju menicu.

Hipoteka

Za kredite veće vrednosti, kao sredstvo obezbeđenja traži se hipoteka nad nekom nekretninom. Za stambene kredite hipoteka je obavezna, a ovo sredstvo obezbeđenja traži se i za veće gotovinske kredite.

Hipoteka je pravo onoga na čije ime glasi, u ovom slučaju banke, da ukoliko ne vratiš dug na vreme, traži od suda da se nekretnina na koju se odnosi proda ili sama organizuje prodaju, i od tog novca plati dug i pripadajuće troškove. Hipoteka se beleži u katastru.

Za stambene kredite, hipoteka se može staviti na nekretninu koja se kupuje ili gradi, ili na neku drugu nekretninu odgovarajuće vrednosti (vrednost nekretnine pre odobravanja kredita procenjuje ovlašćeni procenitelj kojeg odredi banka, a njegove usluge plaća klijent).

Za gotovinske kredite, banke traže da vrednost nekretnine bude nešto veća od iznosa pozajmice.

Zaloga

Što je za nekretninu hipoteka, to je za pokretnu stvar zaloga. Ona se traži pri podizanju kredita za kupovinu automobila ili nekih vrednijih mašina. Predmet zaloge najčešće nećeš moći da prodaš do potpune otplate kredita.

Osiguranje

Banka ti može tražiti i da zaključiš neku vrstu osiguranja koje će ona moći da naplati ukoliko se desi ono od čega si se osigurao. To može biti životno osiguranje (osiguranje od nesrećnog slučaja), kasko osiguranje na vozilu ili osiguranje nekretnine koju kupuješ sredstvima kredita, kao i neka od formi osiguranja samog kredita (za slučaj nezaposlenosti, bolesti, invaliditeta…).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:7)
This entry was posted in Krediti and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje