U pravu si! Online

U menjačnici – kurs

Visina kursa

Svaka menjačnica za svaku valutu ima dva kursa: kupovni i prodajni. Kupovni kurs određuje količinu dinara koje ćeš dobiti ako im daješ devize, a prodajni – sumu dinara koju ćeš morati da im daš da bi devize dobio.

Menjačnice su obavezne da u osam sati ujutro svakog radnog dana odrede minimalni kupovni i maksimalni prodajni kurs, koje su dužne da garantuju građanima do kraja radnog vremena. Unutar tih granica, menjačnice imaju pravo da se dogovaraju sa građanima oko tačnog iznosa. Ako kupuješ ili prodaješ veću količinu deviza, većina menjača biće spremna da ti ponudi povoljniji kurs od onog koji je istaknut na reklami.

Razlike u kursevima

Svaki ovlašćeni menjač je slobodan da samostalno određuje visinu prodajnog i kupovnog kursa za stranu valutu, što znači da, ako želi, može da prodaje jedan evro za 150 dinara, i da ga kupuje za 15. Naravno, ubrzo bi propao, jer bi svaki razuman građanin, suočen sa takvim bezobrazlukom, potražio menjačnicu sa povoljnijim kursem.

Pošto na tržištu vlada velika konkurencija, ogromna većina menjačnica imaće kurseve koji su vrlo blizu kursevima koje određuje Narodna banka Srbije (i koji im takođe garantuju solidnu zaradu). Nepisano je pravilo da menjačnice na najprometnijim mestima (kao što su centralne gradske lokacije i tržni centri) ali i na velikim autobuskim i železničkim stanicama i u blizini aerodroma, drže nepovoljnije kurseve od drugih – verovatno računajući na to da mušterije uglavnom neće imati vremena da pola sata obilaze kvart tražeći bolje rešenje. Isto važi i za menjačnice koje rade vikendom ili non-stop, odnosno one koje su „jedina opcija u gradu“.

Informisanje o kursu

Menjačnice su obavezne o kursu informišu građane na tri načina:

 1. Kursna lista najčešće dolazi u obliku gusto štampanog (i obično veoma nepreglednog) A4 papira, na kome se nalaze informacije o zvaničnim kupovnim, prodajnim i srednjim kursevima za nekoliko desetina različitih valuta. Oprez: ovi kursevi ponekad uopšte ne daju precizne informacije o tome koliko ćeš ti novca zaista dobiti, jer u njih nije uračunata eventualna provizija menjačnice.
 2. Reklamna tabla se nalazi na samom menjačkom mestu ili ispred njega, a predstavlja „svaki vid obaveštenja, odnosno elektronske ili bilo koje druge reklame koji služi za informisanje građana o najmanjem (minimalnom) i najvećem (maksimalnom) iznosu“. Najmanji kupovni iznos podrazumeva najmanju garantovanu sumu dinara po jedinici strane valute koje ćeš dobiti prodajom deviza, kada se od zvaničnog kursa menjačnice oduzme provizija. Isto tako, najveći prodajni kurs predstavlja najveću garantovanu sumu dinara po jedinici strane valute koju ćeš platiti da bi kupio devize. Da pojednostavimo ovo komplikovano objašnjenje – možeš proći bolje nego što piše na tabli, ali nikako ne možeš proći gore.
 3. Neposredno pre transakcije, menjač je dužan da te obavesti o tačnom, konačnom iznosu novca koji ćeš tom transakcijom dobiti. Mora biti istovetan iznosu koji si proračunao množenjem kursa na reklamnoj tabli, ili veći od njega.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:24)
This entry was posted in Gotovina and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje