U pravu si! Online

Oštećene i pohabane devizne novčanice

Oštećene i pohabane devizne novčanice mogu se zameniti u menjačnicama i poslovnim bankama. Za razliku od oštećenih/pohabanih dinara, ni banke ni menjačnice nisu obavezne da primaju ovakve novčanice – iako će većina to uraditi, uz proviziju koju same određuju.

Takođe, banke i menjačnice, svaka za sebe, same definišu kriterijume oštećenosti novčanica, od kojih zavisi da li se neka novčanica smatra važećom ili ne (odnosno da li će ti za zamenu naplatiti proviziju ili neće). Ipak, Narodna banka Srbije propisala je kriterijume koje banke i menjačnice moraju da poštuju kada posluju s njom: možda će ti spisak koji sledi obezbediti dobre argumente u raspravi sa bankarskim službenikom, na temu „važi-ne važi“.

Kriterijumi NBS

Dakle, Narodna banka će smatrati novčanicu strane valute nevažećom…

 • ako su u pitanju vanopticajne novčanice čiji rok zamene nije istekao;
 • ako je iscepana na dva ili više delova, i pritom se pouzdano može tvrditi da su to delovi iste novčanice;
 • ako podneti deo novčanice, ili više podnetih delova, iznosi najmanje 51 odsto površine ispravne novčanice, a, pritom, da je na tom delu vidljiv barem jedan zaštitni element (na primer, vodeni žig, sigurnosna nit, magnetna zaštita…), ILI bar jedno obeležje autentičnosti (poslovno ime banke, serijski broj, vrednost novčanice iskazana slovima i brojevima, glavni motivi…). Sad kad smo ovo napisali, teško je zamisliti komad od najmanje 51 odsto novčanice koji NE sadrži neki od nabrojanih elemenata.
 • ako je zacepljena, s tim da je zacepljenje duže od 10 milimetara;
 • ako je zalepljena lepljivom trakom površine veće od 100 kvadratnih milimetara.
 • ako je pohabana od dugog korišćenja (ako je mekana), s tim da su zaštitni elementi i obeležja autentičnosti vidljivi.
 • ako je ispisana ili iscrtana, polivena mastilom, slabom bojom ili uljem, ako je oštećenje veće od 2 odsto ukupne površine ispravne novčanice, i pod uslovom da su vidljivi barem jedan zaštitni element ili jedno obeležje autentičnosti;
 • ako novčanica nije umrljana ALERT bojom.

Još jednom, ovo su kriterijumi koje NBS primenjuje u saradnji sa menjačnicama i bankama – a ne obavezno i kriterijumi koje banke i menjačnice primenjuju u saradnji sa građanima. I još jedna stvar: NBS ne menja devizne novčanice fizičkim licima.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Gotovina and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje