U pravu si! Online

Prebivalište i boravište

Razlika između izraza ’prebivalište’ i ’boravište’ jeste u tome da li na određenoj adresi nameravaš da živiš ili ne. Adresa na kojoj imaš nameru da živiš, iliti prebivaš, jeste tvoje prebivalište, a ako tu boraviš samo privremeno (ali bar 90 dana), reč je o tvom boravištu.

Osnovi prijave prebivališta

Prebivalište možeš da prijaviš po osnovu prava svojine na nepokretnosti, ugovora o zakupu ili drugog pravnog osnova (recimo, ugovora o korišćenju stana). Ukoliko ne možeš ovako da prijaviš prebivalište, možeš da se prijaviš na adresi prebivališta tvojih roditelja, supružnika ili vanbračnog partnera, na adresi tvog „stalnog stanovanja“ (kod drugara, na primer) ili ustanove u kojoj si trajno smešten.

Promena prebivališta ili boravišta

Država, generalno, voli da zna gde može da nađe svoje građane kada je to potrebno. Zato svaka promena prebivališta ili boravišta mora biti prijavljena. Isto važi i za slučaj putovanja u inostranstvo na period duži od 90 dana (u tom slučaju moraš da prijaviš i povratak u zemlju).

Punoletni građani sami prijavljuju ove promene, dok za maloletnike i osobe lišene poslovne sposobnosti tu obavezu preuzimaju njihovi roditelji ili staratelji. Rok za prijavu je osam dana od nastanka promene. Prebivalište ne mora da se odjavljuje sa stare adrese (osim ako se seliš u inostranstvo — tada mora), dok je boravište ipak potrebno odjaviti neposredno pre odlaska.

Kazna za neispunjenje ove obaveze u predviđenom roku iznosi od 10.000 do 50.000 dinara.

Procedura

Sve prijave obavljaju se u lokalnoj stanici policije, popunjavanjem jednostavnog obrasca u koji upisuješ osnovne podatke o sebi, kao i specifične podatke koji zavise od vrste prijave, kao što su podaci o starom i novom prebivalištu, datumi dolaska u prijavljeno mesto boravišta i odlaska iz njega, datum i razlog odlaska u inostranstvo i slično.

Službeniku moraš da podneseš dokument kojim dokazuješ da su podaci koje si uneo u obrazac istiniti: ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, o korišćenju stana, vlasnički list, ugovor o zakupu, ličnu kartu vlasnika nepokretnosti na adresi na koju se prijavljuješ, ili neki drugi dokument koji odgovara osnovu po kome prijavljuješ prebivalište ili boravište.

Posle uplate takse i podnošenja prijave, službenik je dužan da ti o tome izda odgovarajuću potvrdu.

Prijavljivanje boravka stranaca

Boravak stranaca u Srbiji takođe mora biti prijavljen policiji. Obavezu prijave ima domaćin — pravno ili fizičko lice koje pruža usluge smeštaja, ili osoba kod koje strani državljanin dolazi u posetu. Rok za prijavu boravka stranca u Srbiji jeste 24 sata od njegovog dolaska.

Neprijavljivanje boravka stranog državljanina povlači novčanu kaznu — od 20.000 do 100.000 dinara za preduzetnika ili pravno lice (plus još 5.000 do 25.000 za odgovorno lice u pravnom licu), odnosno od 5.000 do 25.000 dinara za fizičko lice koje je počinilo prekršaj.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.3/5
(Ukupan broj ocena:28)
This entry was posted in U kući and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje