U pravu si! Online

Komunalne i druge usluge – kvalitet, kvarovi i isključenja

Struja, voda, telefon, grejanje… Kao i popravka automobila i sređivanje frizure, i to su usluge koje ti neko pruža u zamenu za novac. Činjenica da se kao ponuđač usluge, umesto automehaničara ili frizera, ovde možda pojavljuje neko ogromno javno preduzeće, uopšte ne znači da njihove usluge ne moraju da budu pružene u odgovarajućem kvalitetu.Pod izrazom „kvalitet“, u našim uslovima najčešće se podrazumeva da radi – ima vode, radijatori bruje i tako dalje. Ipak, uzmemo li za primer grejanje, primetićemo da to, zavisno od jačine, može da “radi” i na 16, i na 24 stepeni sobne temperature, s tim što se u prvom slučaju smrzavaš, a u drugom ne; otud posebna važnost koja se u zakonu – kao i na sudu – pridaje izrazu „odgovarajući“.

Pored već nabrojanih usluga, mnogim građanima dostupne su i neke koje nisu (mada mogu da budu) u domenu delatnosti javnih preduzeća – poput kablovske televizije i Interneta. I to je jedina razlika: uzajamna prava i obaveze korisnika (tebe) i pružaoca usluge (njih) ostaju nepromenjena.

Kvarovi

Ako nešto ne funkcioniše kako bi trebalo, pozovi službu za reklamacije pružaoca usluge i utvrdi u čemu je problem. Ako se ispostavi da je nastao njihovom krivicom, dužni su da ga otklone, besplatno, u tačno određenom roku, kao i da nadoknade eventualnu štetu. U slučaju da to ne urade, sledeći broj koji ćeš okrenuti jeste broj nadležne inspekcije.

Preduzeće ne može biti odgovorno za posledice kvara do koga je došlo usled neodgovarajućeg održavanja instalacija od strane korisnika (kada je korisnik taj koji će nadoknaditi štetu), ili onoga što se obično naziva „višom silom“ (prirodne nepogode, udar groma i takve stvari).

Isključenja

Isključenja se događaju iz različitih razloga – prevelika potrošnja, radovi na mreži, zamena instalacija… U svakom slučaju, uslužno preduzeće dužno je da pravovremeno upozori građane na trenutak početka i trajanje isključenja – što se najčešće obavlja posredstvom medija – kao i da se pridržava najavljenog trajanja restrikcija.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
1.1/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in U kući and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje