U pravu si! Online

Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

Da bi se služio svojom nekretninom, ponekad je potrebno da koristiš susednu, na primer, da prođeš preko nečijeg zemljišta, tuda sprovedeš otpadne vode ili kišnicu, ili da zid građevine koju gradiš nasloniš na susednu zgradu. Nekad je neophodno i da zatražiš od vlasnika susedne nekretnine da se uzdrži od određenih radnji, kao što je gradnja balkona nad tvojim placem ili nadziđivanje sprata nad tvojim stanom. Kada se zvanično ustanovi da imaš pravo na nešto od toga, kaže se da si stekao stvarnu službenost nad drugom nekretninom (postoje i druge, takozvane lične službenosti).

Stvarna službenost služi da olakša upotrebu jedne nekretnine, a ne da oteža korišćenje druge. Zato se ona vrši tako da se najmanje opterećuje nekretnina kojom se služiš (poslužno dobro).

Kada je uspostavljena stvarna službenost jedne nekretnine u odnosu na drugu, ona ne prestaje ni kada se vlasnici bilo koje od tih nekretnina promene, već prelazi na nove vlasnike.

Službenost se može ustanoviti i na određeno vreme ili samo za određeno doba godine.

Sticanje stvarne službenosti

Ako ti je potrebno da nad nekom nekretninom ustanoviš stvarnu službenost, možeš da zaključiš ugovor o tome s njenim vlasnikom (on od tebe može da traži neku naknadu za to), a taj ugovor treba da upišete u podatke o nepokretnosti u katastru.

Ukoliko s vlasnikom ne možeš da se dogovoriš, a neophodno je zasnivanje stvarne službenosti da bi ti uopšte mogao da koristiš svoju nekretninu (na primer, kada je to jedini način da do nje dođeš), možeš da se obratiš sudu. Sud će, ako to zatraži vlasnik nekretnine na kojoj se zasniva službenost, odrediti naknadu koju moraš da platiš.

Službenost može da se zasnuje i održajem, to jest, kada si u praksi ostvarivao tu službenost tokom 20 godina, a vlasnik nekretnine kojom si se služio nije se bunio.

Službenost nad tvojom nekretninom može da ustanovi i opština, kada je to potrebno zbog javnog interesa (na primer, kada opština gradi vrtić na nekom od susednih placeva, a mašinama je najzgodnije da priđu gradilištu s tvog zemljišta).

Prestanak stvarne službenosti

Vlasnik poslužnog dobra može zahtevati da prestane pravo stvarne službenosti kada ona postane nepotrebna ili kad prestane razlog zbog koga je ona zasnovana.

Ukoliko se vlasnik poslužnog dobra protivi vršenju službenosti, a ti ne koristiš to pravo tri godine, službenost će se ugasiti. U svakom slučaju, protivio se vlasnik poslužnog dobra ili ne, službenost prestaje ako je ne koristiš 20 godina ili ako propadne bilo tvoja nekretnina, bilo nekretnina na koju se odnosi službenost.

U slučaju deobe nekretnine

Ukoliko se podeli nekretnina u čiju je korist ustanovljena stvarna službenost, svaki od njenih delova zadržava pravo službenosti, osim ako vlasnik poslužnog dobra zatraži da neki deo ne dobije ovo pravo, jer ono nije neophodno za upotrebu tog dela podeljene nekretnine.

Ako je podeljeno poslužno dobro, stvarna službenost ostaje samo na delovima na kojima je vršena.

Pravo prolaza

Ovo je jedna od najčešćih službenosti. Uspostavlja se najčešće kada vlasnik neke nepokretnosti nema izlaz na javni put, odnosno kada se do javnog puta može doći jedino uz preterano zaobilaženje. Ovaj prolaz može biti ustanovljen peške, kolima, motornim vozilom ili nekom poljoprivrednom mašinom.

U praksi, sudovi uspostavljaju službenost prolaza preko kućnih dvorišta samo ako se drugim putem nikako ili bez nesrazmerno velikih troškova ne može prići nekretnini. Uslovi su ovoliko strogi jer je reč o ograničenju prava svojine vlasnika poslužnog dobra za koju je vezan njegov svakodnevni život, pa se pravom prolaza bitno ograničava njegova privatnost.

Troškovi vršenja službenosti

U principu, ako je za vršenje službenosti potrebno korišćenje nekog uređaja ili preduzimanje neke radnje, troškove snosi vlasnik nekretnine u čiju korist je službenost ustanovljena. Međutim, ukoliko ta radnja ili uređaj služe obema nekretninama, onda vlasnici dele troškove.

Zaštita službenosti

Ako vlasnik poslužnog dobra sprečava ili ometa vlasnika nekretnine u korišćenju ustanovljene stvarne službenosti, oštećeni vlasnik može tužbom zahtevati da to sprečavanje ili ometanje prestane.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:15)
This entry was posted in Svojina na nepokretnostima and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje