U pravu si! Online

Državina

Državinu nad nekom nekretninom ima svako ko se prema njoj ponaša kao vlasnik (pravnici kažu „vrši faktičku vlast na stvari“), dakle, onaj ko u stvarnosti ima mogućnost da je koristi ili njome raspolaže (što podrazumeva da može kad hoće da uđe u nekretninu), bez obzira na to da li ima pravni osnov za takvo ponašanje (da li je zaista vlasnik) ili ne. Državinu, dakle, ima i onaj ko se bespravno uselio u stan. Ovo je bitno, jer u većini slučajeva onaj ko ima državinu ima pravo da traži sudsku zaštitu ukoliko mu neko smeta u korišćenju nekretnine koju drži, bez obzira na to da li je vlasnik ili ne. Pod određenim uslovima čak (ako držalac nije znao da nije vlasnik i ako prođe dovoljno vremena), držalac koji nije vlasnik može to da postane (vidi članak Održaj).

Državinu ima i neko ko samo delimično koristi vlasnička prava (na primer, plodouživanje), ali samo nad tim pravom. Saglasno tome, državinu nad pravom službenosti (pravo prolaza preko tuđeg imanja i slično) ima svako ko to pravo koristi ili ima mogućnost da ga koristi. On, takođe, ima pravo na sudsku zaštitu od ometanja državine.

Ko ima državinu?

Prvo, postoji neposredna i posredna državina. Neposrednu ima onaj ko neposredno koristi nekretninu. To može biti vlasnik, ali i neko kome je vlasnik dao nekretninu u neposrednu državinu po osnovu ugovora o korišćenju, zakupu, čuvanju, posluzi, ili na osnovu nekog drugog pravnog posla. U ovom drugom slučaju, vlasnik ima posrednu državinu.

Smatra se da je naslednik postao držalac u trenutku smrti osobe koja mu je ostavila nasledstvo, bez obzira na to da li je zaista počeo da koristi vlasnička prava ili ne.

Osoba koja radi kod vlasnika, pa na osnovu toga obavlja neka vlasnička prava, ali pri tom mora da postupa po nalozima vlasnika, ne računa se kao držalac.

Zaštita državine putem samopomoći

Onaj ko ima državinu ima pravo da se sam fizički zaštiti od neovlašćenog ometanja u njenom korišćenju ili pokušaja da mu se ona oduzme. To znači da imaš pravo da fizički izbaciš iz stana nekog ko u njega pokušava da uđe ili da tebe izbaci, osim kada je reč o policajcu ili sudskom izvršitelju s valjanim nalogom.

Pri tom, opasnost mora da bude neposredna, dakle, ne možeš da primeniš silu ako neko samo stoji ispred tvojih vrata i vrišti da moraš da ga pustiš unutra, ali ne pokušava na silu da uđe. Takođe, samopomoć mora da bude nužna, što znači da smeš da primeniš samo minimum sile. Ako te osoba od koje štitiš državinu fizički ne napada, ne smeš ni ti nju. Ako te napada, onda sila koja primenjuješ treba da bude najmanja moguća da se odbraniš od napada. Znači, ne smeš nikoga da ubiješ samo zato što ti je obio bravu. Da bi imao pravo da izvadiš pištolj i pucaš u provalnika, kao u američkim filmovima, potrebno je da on prethodno uradi to isto, inače ćeš krivično odgovarati.

Sudska zaštita državine

Od suda se može tražiti da ti omogući državinu kada imaš zakonsko pravo na to, ali je u stvarnosti ima neko drugi. Isto tako, možeš tražiti sudsku zaštitu ukoliko imaš državinu, s pravnim osnovom ili bez njega, a neko te u tome ometa ili ti je oduzme.

Ako više osoba ima državinu nad istom nekretninom (sudržaoci), svaka od njih može da traži zaštitu ne samo od trećih osoba već i od ostalih sudržalaca ukoliko ga oni ometaju u dotadašnjem načinu vršenja državine.

Šta tačno sud štiti – Štiti se poslednje stanje državine pre smetanja. Nije važno ne samo da li poslednji držalac ima pravni osnov, nego ni da li držalac koji nema osnov za državinu zna za to ili ne. Čak nije važno ni ako je državinu stekao silom, potajno ili zloupotrebom poverenja, s tim što ga sud tada neće zaštititi od onoga od koga ju je na ovakav način pribavio, već će ga uzeti u zaštitu samo ako državinu ometa neko treći.

Rokovi – Sudska zaštita od smetanja ili oduzimanja državine može se tražiti u roku od 30 dana od saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog ometanja.

Odluka – Sud može da zabrani dalje uznemiravanje državine pod pretnjom novčane kazne, da naredi vraćanje oduzete državine i da donese druge potrebne mere zaštite.

Gubitak državine

Državina se gubi kada držalac prestane da vrši faktičku vlast na stvari, ali ne i ako je privremeno sprečen u tome nezavisno od svoje volje.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:14)
This entry was posted in Svojina na nepokretnostima and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje