U pravu si! Online

Šta je stanarsko pravo?

Stanarsko pravo jeste pravo na dugoročni zakup stana, pri čemu zakupodavac može da otkaže ugovor o zakupu samo iz malog broja razloga, tako da zakupac (nosilac stanarskog prava ili zaštićeni stanar) ne samo što može doživotno da koristi stan, već posle njegove smrti to pravo prelazi na članove njegovog porodičnog domaćinstva, a stanar može i da otkupi državni ili društveni stan pod posebnim (povoljnim) uslovima.

Stanarsko pravo više se ne može steći (za stanove u privatnoj svojini ta mogućnost ukinuta je 1959, a za stanove u društvenoj i državnoj svojini 1992. godine), ali oni koji su ga stekli još ga imaju (osim ako ugovor o zakupu nije prestao ili je otkazan iz nekog od zakonom predviđenih razloga, ili ukoliko je zaključen ugovor o otkupu stana). Zato je ova tema i dalje aktuelna za same stanare, vlasnike stanova i one koji bi hteli da kupe stan nad kojim neko ima stanarsko pravo.

Vlasnik privatnog stana nad kojim neko ima stanarsko pravo ima ista prava i obaveze kao nosilac prava raspolaganja nad državnim ili društvenim stanom, osim obaveze da omogući otkup stana.

Zakupnina

Zakupnina za stan sa zaštićenim stanarima utvrđuje se u zavisnosti od površine i kvaliteta stana i zgrade u kojoj se nalazi stan, na način koji propisuje nadležni ministar. Visina zakupnine menja se dva puta godišnje, a obračunava je i naplaćuje vlasnik ili preduzeće kojem je on poverio taj posao.

Odnos zakupca i članova njegovog domaćinstva

Članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava imaju pravo da trajno koriste stan, s tim što nosilac prava može, iz opravdanih razloga (na primer, ako je član domaćinstva nasilan ili na drugi način uznemirava ostale ukućane), da otkaže dalje korišćenje stana svakom članu domaćinstva osim maloletnom detetu, bračnom drugu ili osobi koju je dužan da izdržava po zakonu. Rok za iseljenje ne može biti kraći od 30 dana. Zakupac može da podnese tužbu i zatraži iseljenje ako se član domaćinstva ne iseli u ostavljenom roku.

U slučaju razvoda braka

Razvedeni supružnici sporazumevaju se ko će od njih biti nosilac stanarskog prava, a ako ne postignu sporazum, jedan od njih može da traži da sud u vanparničnom postupku odredi ko će to biti. Pri tom sud mora da vodi računa o stambenim potrebama supružnika i njihove dece, o tome ko je zakupac stana, o materijalnom i zdravstvenom stanju supružnika i tako dalje.

U slučaju smrti ili iseljenja zakupca

U ovim slučajevima novi zakupac postaje član porodičnog domaćinstva koji je nastavio da koristi taj stan, i to po sledećem redosledu:

 1. bračni drug dotadašnjeg nosioca stanarskog prava;
 2. njegova deca, usvojenici i pastorčad;
 3. roditelj dotadašnjeg zakupca, roditelj njegovog bračnog druga ili osoba koju je stari zakupac dužan po zakonu da izdržava, ako su te osobe stanovale u stanu i nemaju gde drugde da stanuju;
 4. osoba koja je prestala da bude član porodičnog domaćinstva (na primer, supružnik od kojeg se dotadašnji zakupac razveo) ili osoba koja je bila član porodičnog domaćinstva ranijeg zakupca stana (brat ili sestra dotadašnjeg zakupca, koji su bili članovi domaćinstva roditelja od kojih je on „nasledio“ stanarsko pravo); i za njih je uslov da su nastavili da koriste stan i nemaju drugo stambeno rešenje.

Ako je u stanu ostalo više osoba sa istim pravom prvenstva, zakupac postaje onaj koga oni sporazumno odrede, a ako se sporazum ne postigne, odlučuje vlasnik stana.

Ukućani su dužni da obaveste zakupodavca o smrti zakupca u roku od 60 dana, a zakupodavac mora da odredi novog zakupca u roku od 90 dana od smrti prethodnog. Ako to ne učini, ukućani mogu da traže da sud donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Zamena stanova

Dva zaštićena stanara mogu da se dogovore da međusobno zamene stanove. Potrebna im je saglasnost njihovih zakupodavaca, koju treba pismeno da zatraže. Ako zakupodavac u roku od 30 dana pismeno ne odbije da dâ saglasnost, smatra se da je saglasan. O zameni se zaključuje pismeni ugovor, a jedan primerak šalje se zakupodavcu u roku od 15 dana od potpisivanja.

Ukoliko zakupodavac ne odobri zamenu, stanar može u roku od 30 dana od prijema pismenog obaveštenja o odbijanju da traži od suda da u vanparničnom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi za zamenu. Smatra se da uslovi nisu ispunjeni:

 • ako su se stekli zakonski uslovi za prestanak ili otkaz ugovora o zakupu;
 • ako se radi o prividnoj zameni (ne koristi se zamenjeni stan, ne postoji stan koji se zamenjuje i slično), odnosno neopravdanoj zameni (na primer, ako je stanaru plaćeno za razmenu).

U slučaju da se vlasnik saglasi sa zamenom, a naknadno sazna da postoji neka od ovih okolnosti, on u roku od tri meseca od tog saznanja može da traži da sud poništi zamenu. Poništenje može da traži iz istog razloga i ako nije dao saglasnost, a sud dozvoli zamenu, s tim što tada ima rok od tri meseca od saznanja za samu zamenu. Poništenje se svakako ne može tražiti ako je od zamene prošlo više od tri godine.

Zamena se može obaviti i između zakupodavca i nosioca stanarskog prava.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.6/5
(Ukupan broj ocena:20)
This entry was posted in Stanarsko pravo and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje