U pravu si! Online

Otkup stanova u društvenoj ili državnoj svojini

Nosioci stanarskog prava nad stanovima u društvenoj i državnoj svojini dobili su još 1990. godine mogućnost da otkupe stanove u kojima žive, pod posebnim uslovima, povoljnijim od tržišnih. Neki od njih do sada su u celosti iskoristili tu mogućnost, potpisali su ugovore o otkupu i isplatili stanove u celosti. Oni su sada privatni vlasnici tih stanova. Drugi još otplaćuju stan na rate, dok ima i onih koji još nisu zaključili ugovor o otkupu.

Otkup na rate koji je još u toku

One koji su potpisali uvogor o otkupu, ali stan isplaćuju na rate, prodavac stana (državni organ ili ustanova, društveno preduzeće, jedinica lokalne samouprave…) morao je u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o otkupu da upiše kao vlasnike u zemljišne knjige, odnosno katastar nepokretnosti, s tim što je na stan upisana i hipoteka u visini ugovorene cene stana.

Oni su, dakle, sada vlasnici stanova pod hipotekom, koja može biti aktivirana ukoliko ne uplaćuju rate i tako će ostati do isplate pune ugovorene cene stana. Ukoliko prodavac proceni da je kašnjenje plaćanja rata preveliko, on može da traži od suda da se stan proda i njemu isplati dug s kamatama. Ostatak novca od prodaje bi, posle plaćanja troškova čitavog postupka, pripao vlasniku stana.

Raskid ugovora o otkupu

Ovi ugovori mogu se raskinuti samo u jednom slučaju — kada kupac iz opravdanih razloga (zbog gubitka redovnih prihoda koje su imali on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva) ne može više da otplaćuje stan. On tada stiče susvojinu na delu stana srazmerno broju otplaćenih rata u odnosu na ukupan broj ugovorenih rata, a nastavlja da koristi deo stana koji nije otkupio kao zakupac na neodređeno vreme.

Isplata ostatka duga odjednom

Vlasnici koji stan otkupljuju na rate mogu da odluče da ostatak duga isplate odjednom i tako skinu hipoteku sa stana.

Valja imati na umu da se iznos ostatka duga ne računa tako što se iznos jedne rate jednostavno pomnoži brojem preostalih. Cena se izračunava nanovo, prema kriterijumima koji važe na dan podnošenja zahteva za isplatu u celosti, pa se neisplaćeni deo stana plaća po novoj ceni. Dakle, ako je do tada plaćeno 240 od 480 rata, vlasnik će platiti pola stana po novoj ceni.

Dobra vest je da se pri isplati ostatka duga u celosti, ukoliko je taj iznos veći od trećine ukupnog duga, odobrava popust od 15 odsto.

Prodaja stana u otkupu

Da bi prodao stan koji još otkupljuješ na rate, treba prethodno da isplatiš celokupnu cenu otkupa. Ukoliko nemaš novca za to, treba da od kupca tvog stana tražiš iznos kapare dovoljan da završiš ovaj posao.

Zahtev za otkup neotkupljenog stana

Postoji nekoliko desetina hiljada nosilaca stanarskog prava nad društvenim i državnim stanovima koji nisu podneli zahtev za otkup. Oni i dalje mogu da podnesu takav zahtev.

Pismeni zahtev podnosiš nosiocu prava raspolaganja stanom u društvenoj svojini ili vlasniku stana u državnoj svojini, a oni su dužni da ti omoguće otkup. Otkup moraju da dozvole i tvom bračnom drugu, deci, usvojenicima i pastorčadi ako se ti s time saglasiš. Ukoliko odbiju ili ne zaključe ugovor o otkupu u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, možeš od suda da tražiš da donese rešenje koje zamenjuje ugovor.

Od otkupa su izuzeti stanovi:

 • čiji nosioci stanarskog prava ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva imaju u svojini drugi odgovarajući stan (soba po članu domaćinstva, ali ne mora da bude veći od četvorosobnog) koji je useljiv, ili postoje uslovi za iseljavanje stanara;
 • čiji nosioci stanarskog prava ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva imaju stalno mesto boravka van mesta u kojem se nalazi stan koji žele da otkupe;
 • koji pripadaju zadužbinama, za koje važe posebna pravila;
 • koji služe za zaštićeno stanovanje penzionera i drugih starih osoba.

Uslovi otkupa

Stan se može platiti u celosti ili na rate (do 480 mesečnih rata).

Na otplatu u ratama ne plaća se kamata, a rata se dva puta godišnje usklađuje s rastom potrošačkih cena, pri čemu ne može porasti za procenat veći od stope rasta prosečne zarade.

Prodavac je dužan da te upiše u katastar kao vlasnika u roku od 30 dana od zaključenja ugovora, a ako je ugovoreno plaćanje na rate, upisuje i hipoteku u svoju korist, koja se skida kad se isplati puna cena.

Cena stana

Cena stana utvrđuje se po preciznim pravilima i zavisi od prosečne mesečne zarade u Republici, površine stana, starosti zgrade, kvaliteta i spratnosti zgrade, položaja stana u zgradi, lokacije zgrade i tako dalje.

Cena se zatim umanjuje po osnovu:

 • doprinosa za stambenu izgradnju (plaćao se u vreme socijalizma) koji su od plate izdvajali kupac i njegov bračni drug — 0,5 odsto po godini u kojoj je takav doprinos plaćan, ali najviše 30 odsto od cene stana;
 • umanjenja koje se priznaje kao naknada vlasniku eksproprisanog stana koji je umesto svog stana dobio stan u stanarsko pravo — do 10 odsto.

Na ovako određenu cenu ratni vojni invalidi imaju pravo na dodatno umanjenje srazmerno stepenu invalidnosti — do 50 odsto, a umanjenje od 50 odsto računa se i domaćinstvima čiji je član poginuo kao borac u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine.

Ako se stan isplaćuje u celosti, na ovako utvrđenu cenu obračunava se i popust od 20 odsto.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:34)
This entry was posted in Stanarsko pravo and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje