U pravu si! Online

Održavanje stambenih zgrada

Pod održavanjem se podrazumeva izvođenje radova potrebnih za zaštitu zgrade, njenih zajedničkih delova, uređaja, instalacija i opreme, popravka oštećenih i zamena dotrajalih delova kojima se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost. Postoje tekuće (redovno) i investiciono održavanje (koje podrazumeva veće radove u zgradi), a posebno je regulisano koje intervencije su hitne i u kom roku se one moraju obaviti. O vrstama radova na održavanju pišemo u posebnom članku.

Skupština zgrade donosi godišnji program održavanja kojim se utvrđuju vrste radova koji će se obavljati tokom godine, prioritet u njihovom izvođenju, rokovi i predračun potrebnih sredstava.

Organizacija održavanja

O načinu organizovanja poslova održavanja odlučuje skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i posebnih delova.

Akt skupštine o organizaciji održavanja dostavlja se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u roku od 15 dana od donošenja.

Skupština zgrade može da poveri obavljanje svih ili nekih poslova javnom preduzeću za stambene usluge ili nekom drugom preduzeću ili preduzetniku, a može i na neki drugi način da obezbedi održavanje.

Dve ili više stambenih zgrada mogu zajedno organizovati održavanje i tada međusobne odnose uređuju ugovorom.

Troškovi održavanja

Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade i poslovnih prostorija, srazmerno površini koju poseduju.

Oni su dužni da uplaćuju određeni iznos za tekuće održavanje i hitne intervencije na račun zgrade, najdalje do 15. u mesecu za tekući mesec.

O prihodima i rashodima zgrade vodi se evidencija, a skupština zgrade jednom godišnje usvaja o tome izveštaj u koji pravo uvida imaju svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Obaveze skupštine zgrade i predsednika skupštine

U nekim gradovima skupština zgrade mora na vidnom mestu da istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju nekog kvara i kod koga se nalaze ključevi od prostorija u kojima su instalacije, uređaji i oprema zgrade. U suprotnom, zgrada može da plati kaznu i do 250.000 dinara.

Ista kazna je u tim gradovima propisana i ako se skupština zgrade ne stara o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi, ne istakne na vidnom mestu uputstvo za upotrebu lifta, odnosno, u slučaju kvara, ne isključi lift iz upotrebe, ne istakne upozorenje o kvaru lifta i o kvaru ne obavesti firmu kojoj je povereno održavanje.

U većini gradova i opština, stanari, skupština zgrade ili njen predsednik imaju obavezu da tokom zime zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodne i kanalizacione instalacije u stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama.

Pomoć pri održavanju

Neke lokalne samouprave sprovode akcije u kojima gradska, odnosno opštinska uprava finansijski pomaže izvođenje većih radova na stambenim zgradama (najčešće je reč o popravci i rekonstrukciji krovova, kao i popravci ili ugradnji novog lifta). U akciji Popravimo zajedno, koju godinama sprovodi grad Beograd, grad plaća čak 70 odsto cene radova, a sami stanari 30 odsto.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Stambene zgrade and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje