U pravu si! Online

Komšijski odnosi

Uređivanje odnosa između stanara stambene zgrade (komšijskih odnosa) u nadležnosti je gradova i opština (ali ne i gradskih opština). Grad Beograd i drugi gradovi i opštine doneli su odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, koje na sličan način regulišu te odnose.

Kućni red predstavlja skup pravila o korišćenju stanova (i drugih posebnih delova zgrade), zajedničkih delova zgrade i zajedničkih uređaja i instalacija, kao i pravila kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje stanova.

Svi stanari moraju da poštuju kućni red. To se odnosi na vlasnike stanova koji stanuju u zgradi, zakupce i članove njihovog porodičnog domaćinstva. Stanarima se smatraju i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i zaposleni koji rade u tim prostorijama.

Korišćenje zajedničkih prostorija i dvorišta

Svi stanari dužni su da zajedničke prostorije (stepenište, hodnike, podrum, tavan i slično), uređaje u zgradi (lift, interfon…) i dvorišta koriste pažljivo, u skladu s njihovom namenom, i da ih čuvaju od oštećenja i kvara. Posle svake upotrebe moraju da očiste i dovedu u red zajedničke prostorije i uređaje. Dakle, ako prospeš nešto po stepeništu, moraš to i da očistiš, a vrata lifta ne smeš da ostaviš otvorena.

Zajedničke prostorije ne smeju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korišćenje u bilo koje svrhe, osim ako su po propisanoj proceduri pretvorene u stanove, poslovne prostorije i ateljea.

Stanari su dužni da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz zajedničke prostorije i dvorište, pa je tu zabranjeno držati druge stvari osim onih koje su nužne za namensko korišćenje tih prostorija.

Skupština zgrade odlučuje da li se u dvorištu mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara. Ako to dozvoli, mora da odredi poseban deo dvorišta za tu svrhu, vodeći računa o tome da ostane dovoljno mesta za uobičajene zajedničke potrebe stanara, na primer, za igru dece.

Pri korišćenju zajedničkih prostorija i uređaja stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog rasporeda.

Korišćenje stanova

Stanovi se, u principu, moraju koristiti samo za stanovanje. Ipak, izuzetno, deo stana može se koristiti kao poslovna prostorija, ali samo ako to ne ugrožava bezbednost zgrade i građana, ne nanosi štetu zgradi i ako se time ne ometaju drugi korisnici u mirnom korišćenju stanova.

Čistoća

Zajedničke prostorije i dvorišta moraju biti čisti, a spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi…) uz to i ispravni.

O čistoći i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade.

Zabranjeno je:

 • istresanje i bacanje otpadaka s prozora, balkona, lođa i terasa;
 • bacanje i ostavljanje smeća i prljavštine na stepeništu ili u drugim zajedničkim prostorijama, uređajima u zgradi i dvorištu;
 • pušenje u liftu, na stepeništu i u hodniku;
 • prljanje i oštećivanje zidova, vrata, prozora, uređaja i drugih delova zgrade.

Buka i vreme odmora

Pri korišćenju stana i zajedničkih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima ometati druge stanare u mirnom korišćenju stana.

Korišćenje raznih mašina i uređaja, muzičkih aparata, radio i televizijskih prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka.

Stanari se moraju ponašati tako da obezbede potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora) u vreme određeno odlukom lokalne samouprave, na primer:

 • u Beogradu, od 13.00 do 17.00 časova i od 22.00 do 6.00;
 • u Novom Sadu, od 15.00 do 18.00 i od 22.00 do 5.00;
 • u Vranju od 16.00 do 18.00 i od 22.00 do 5.00 (odnosno 7.00 u dane vikenda).

Zaključavanje ulaza u zgradu

Stanari su dužni da zaključavaju ulazna vrata zgrade u vreme kada ona po pravilima kućnog reda moraju biti zaključana. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otključana, osim ako zgrada ima interfon.

U većini gradova ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 4.00 leti, odnosno od 22.00 do 5.00 zimi.

Kućni ljubimci

Stanari mogu, na način predviđen lokalnim propisima, držati pse, mačke i druge životinje, ali samo u svojim stanovima. I tada su dužni da vode računa da te životinje na prljaju zajedničke prostorije i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Kazne za kršenje kućnog reda

Za kršenje odredaba odluka o kućnom redu predviđene su prekršajne kazne koje se donekle razlikuju od grada do grada, ali se najčešće kreću do 25.000 dinara za fizička lica („obične“ stanare), dok one za preduzeća mogu biti i do 500.000 dinara. Prijave za ove prekršaje podnosi lokalni komunalni inspektor ili komunalna policija. U nekim opštinama/gradovima inspektor (odnosno komunalni policajac) može korisnicima poslovnih prostorija naplatiti i kaznu na licu mesta (mandatnu kaznu), ali je ona znatno niža.

Obaveze zgrade

U nekim gradovima (Novi Sad, Vranje) skupština zgrade mora da utvrdi raspored korišćenja zajedničkih prostorija i da se stara o njegovoj pravilnoj primeni. Takođe, skupština zgrade mora na vidnom mestu da istakne odluku o kućnom redu, spisak stanara i spisak zajedničkih prostorija s naznakom njihove namene. Ukoliko skupština ne uradi nešto od nabrojanog, cela zgrada može biti prekršajno kažnjena.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:14)
This entry was posted in Stambene zgrade and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje