U pravu si! Online

Vraćanje nekretnina u naturalnom obliku

Bivšim vlasnicima vraćaju se podržavljeno građevinsko i poljoprivredno zemljište, šume, stambene i poslovne zgrade, stanovi i poslovne prostorije i drugi objekti, pod uslovom da su postojali 4. oktobra 2011. godine. Pri tom nije bitno da li su te nekretnine u državnoj ili pokrajinskoj svojini, svojini lokalne samouprave, društveno ili zadružno vlasništvo. Izuzetak je svojina zadrugara, zadruge ili društvena svojina koju je sadašnji vlasnik kupio od nekoga.

Ako nekretnine spadaju u neku od kategorija za koje je nemoguće fizičko (naturalno) vraćanje, bivši vlasnici i njihovi naslednici dobiće obeštećenje.

Objekti koji se ne vraćaju u naturalnom obliku

Propisano je da se neki objekti (zgrade, prostorije…) svakako ne vraćaju u naturalnom obliku. To su:

 • nekretnine koje su po Ustavu i zakonu isključivo u javnoj svojini (na primer, prirodna bogatstva ili dobra u opštoj upotrebi kao što su putevi i parkovi);
 • objekti koji služe za rad državnih, pokrajinskih i lokalnih organa vlasti i reprezentativni objekti Skupštine, predsednika i Vlade ne vraćaju se uopšte, a oni kojima se služe javne službe, zdravstvene, prosvetne, kulturne i naučne ustanove ako bi vraćanjem bio bitno ometen njihov rad;
 • nekretnine koje su neodvojivi deo infrastrukture i opreme javnih preduzeća iz oblasti energetike, telekomunikacija, saobraćaja, vodoprivrede i komunalnih delatnosti;
 • imovina prodata u postupku privatizacije ili stečaja nad preduzećima u većinskoj društvenoj ili državnoj svojini;
 • nekretnine čije bi vraćanje bitno ugrozilo rad i funkcionalnost neprivatizovanih preduzeća i preduzeća koja se prodaju u postupku stečaja;
 • poslovni objekti i prostorije koje su uložene u kapital podržavljenog preduzeća radi sticanja udela, odnosno akcija;
 • poljoprivredno zemljište na kojem su u međuvremenu izgrađeni neki objekti, u delu koji je neophodan za korišćenje tih objekata;
 • nekretnine u državnom vlasništvu namenjene za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih, vojnih i trgovinskih predstavništava;
 • dvorski kompleks na Dedinju i druga nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja u državnoj svojini.

Ne vraća se u naturalnom obliku ni zemljište na kojem su izgrađeni ovi objekti.

Vraćanje građevinskog zemljišta

Bivšim vlasnicima ne vraća se građevinsko zemljište na kojem je nešto legalno izgrađeno ili je objekat u postupku legalizacije (ako legalizacija bude odbijena, onda se može tražiti naturalno vraćanje).

Vraća se građevinsko zemljište na kojem nije ništa izgrađeno, osim u sledećim slučajevima:

 • ako je zemljište već vraćeno bivšem vlasniku po Zakonu o planiranju i izgradnji;
 • ukoliko je korisniku zemljišta odobrena konverzija prava korišćenja u pravo svojine, ili mu to bude odobreno u roku od dve godine od podnošenja zahteva za konverziju;
 • kada je korisnik zemljišta privatizovano preduzeće, da bi ono bilo bilo vraćeno, potrebno je da je kupac preduzeća na to pristao u ugovoru o privatizaciji i da do 3. decembra 2011. godine nije podneo zahtev za konverziju prava korišćenja u pravo svojine (ako zahtev ne bude odobren u roku od dve godine od podnošenja, bivši vlasnik može da traži naturalno vraćanje);
 • u slučaju da je sklopljen ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta (bivši vlasnik ipak može da traži vraćanje ako dođe do raskida ugovora o dugoročnom zakupu);
 • ukoliko je na neizgrađenom zemljištu do 4. oktobra 2011. bila planirana gradnja određenih objekata (spisak tih parcela možeš da dobiješ u Ministarstvu za prostorno planiranje).

U kom se obliku vraćaju nekretnine?

Starom vlasniku vraća se tačno ona površina objekta koja je oduzeta, i to u svojinu i

. Ako mu se iz nekog razloga ne može vratiti cela oduzeta površina, biće mu vraćen deo za koji je to moguće, a za ostatak će dobiti obeštećenje.

Ukoliko je objekat u međuvremenu uvećan (dozidan, nadgrađen…), sadašnji vlasnik zadržaće dozidani deo. Stari i novi vlasnik treba da se dogovore o vraćanju državine starom vlasniku, nad njegovim delom. Ako ne mogu da se dogovore, odlučuje sud.

Ukoliko je poljoprivredno zemljište bilo predmet komasacije ili arondacije, vraća se zemljište dobijeno u tom postupku.

Ne može se zahtevati vraćanje plodova niti naknada štete po osnovu izgubljene dobiti, ali ni po osnovu njenog održavanja od podržavljenja do vraćanja imovine.

Zatečene stvarne službenosti na nekretnini (pravo prolaza i slično) ostaju, dok se lične službenosti (pravo plodouživanja itd.) gase.

Nepokretnosti se vraćaju oslobođene od eventualne hipoteke, a za potraživanja koja su bila obezbeđena hipotekom garantuje država.

Odnos prema zatečenom vlasniku, korisniku ili zakupcu

Sadašnji vlasnik, korisnik ili zakupac objekta koji je predmet vraćanja ima pravo da ga koristi kao zakupac još najduže tri godine posle vraćanja, da bi prilagodio svoj rad novim okolnostima.

Odnosi novog i starog vlasnika uređuju se ugovorom, a ako oni ne mogu da se dogovore u roku od tri meseca od vraćanja nekretnine, njihove odnose urediće sud.

U slučaju da je zatekao zakupca, vlasnik kojem je vraćen objekat ima pravo da uzima zakupninu, ali ne i da sam menja njenu visinu ili druge odredbe ugovora o zakupu. Međutim, ako se ustanovi da je ugovor o zakupu zaključen s namerom da se osujeti ostvarenje prava bivšeg vlasnika, ne proizvodi pravno dejstvo.

Ukoliko je u vraćenoj nekretnini zatekao nekog sa zakonom zaštićenim stanarskim pravom, novi vlasnik postaje zakupodavac zaštićenom stanaru, pod uslovima utvrđenim zakonom.

Kad je reč o poljoprivrednom zemljištu, korisnik ostaje tu gde jeste do završetka sakupljanja useva koji je na tom zemljištu posejan, a zakupac — do isteka ugovora o zakupu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.3/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Restitucija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje