U pravu si! Online

Šta je restitucija?

Restitucija je postupak vraćanja imovine i obeštećenja za imovinu koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta od pojedinaca i zadužbina posle 9. marta 1945. godine, propisima o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, aktima o podržavljenju i drugim propisima (ukupno 41 propis donet između 1945. i 1970. godine) i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu.

Pravo na vraćanje imovine imaju i osobe kojima je ona oduzeta u krivičnom postupku koji je vođen posle Drugog svetskog rata, pod uslovom da su u međuvremenu sudski rehabilitovane.

Restitucijom je obuhvaćena i imovina oduzeta žrtvama holokausta na teritoriji Srbije. Posebnim zakonom biće regulisano šta će biti sa imovinom žrtava holokausta koje nemaju živih naslednika.

Naturalno vraćanje ili obeštećenje?

Nekretnine(i neke pokretne stvari) vraćaju se u naturalnom obliku (dakle, vraća se baš imovina koja je oduzeta) ili se, ukoliko to nije moguće (ako je ona izuzeta iz naturalnog vraćanja ili je u međuvremenu prodata ili srušena), daje obeštećenje u vidu državnih obveznica i u novcu.

Ne vraća se u naturalnom obliku imovina koju je njen sadašnji vlasnik legalno stekao posle oduzimanja (kupio, dobio razmenom i slično).

Za podržavljena preduzeća može se dobiti samo obeštećenje.

Ako je oduzeta nekretnina prestala da postoji zbog više sile (požar, zemljotres…), bivši vlasnik nema pravo ni na obeštećenje.

Nekretninu u naturalnom obliku vraća sadašnji vlasnik ili korisnik, a obeštećenje daje Republika Srbija.

Eventualna naknada koju je nekadašnji vlasnik dobio kada mu je imovina oduzimana, jednostavno se ne računa. On će dobiti svoju imovinu nazad ili će mu biti isplaćen pun iznos obeštećenja, ali mu niko neće tražiti da vrati tu naknadu.

Ko ima pravo na povraćaj imovine?

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje imaju:

 • državljanin Srbije koji je bio vlasnik oduzete imovine, a u slučaju njegove smrti ili proglašenja umrlim — njegovi zakonski naslednici;
 • bivši vlasnik koji je ponovo kupio (ili dobio razmenom) svoju nekadašnju imovinu koja je oduzeta (u tom slučaju, naravno, nije moguće vraćanje u naturalnom obliku, već samo obeštećenje);
 • pojedinac koji je prodao imovinu državi od 1945. do 1958. godine, ako sud utvrdi da je za tu imovinu plaćena nerelano niska cena (ima pravo da dobije razliku do visine realne cene);
 • strani državljanin, a u slučaju njegove smrti ili proglašenja umrlim — njegovi zakonski naslednici, pod uslovom reciprociteta (dakle, ako naši državljani u toj zemlji imaju ista prava kao tamošnji državljani prilikom sticanja i vraćanja svojine i nasleđivanja, što utvrđuje Agencija za restituciju);
 • zadužbina kojoj je oduzeta imovina, odnosno njen pravni sledbenik.

Ko nema pravo na vraćanje?

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje nema:

 • strani državljanin, odnosno njegovi zakonski naslednici, kojeg je obeštetila neka druga država, ili nije obeštećen, ali mu je to pravo priznato propisima druge države ili međunarodnim ugovorom;
 • osoba koja je bila pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Republike Srbije za vreme Drugog svetskog rata, kao ni njegovi naslednici.

Eksproprijacija

U slučaju eksproprijacije, oduzimanja imovine uz naknadu radi ostvarenja nekog javnog interesa (gradnja puta, proširenje rudnika i slično), kao granica je postavljen 15. februar 1968. godine. Imovina eksproprisana pre ovog datuma vraća se ako dotadašnjem vlasniku nije u zamenu data druga nekretnina ili stanarsko pravo. Vlasnici imovine oduzete posle ovog datuma nemaju pravo na povraćaj.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Restitucija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje