U pravu si! Online

Ugovor o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti (kupoprodaji stanova, kuća, lokala, zemljišta…) zaključuje se obavezno u pisanoj formi, a potpisi prodavca i kupca overavaju se u osnovnom sudu na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi. Ugovori koji nisu zaključeni na ovaj način jednostavno ne važe, kao da nisu zaključeni.

Izuzetno, sud može da prizna ugovor koji je zaključen napismeno a potpisi nisu overeni, ali samo ukoliko on nije u suprotnosti s propisima, ako nije povređeno ničije pravo preče kupovine i ako je ugovor već ispunjen (u celini ili pretežno), odnosno ako je prodavac već dobio novac, a kupac se već uselio u nekretninu koju je kupio.

Sadržina ugovora

Nije precizno propisano šta sve treba da sadrži ugovor o kupoprodaji nekretnina, ali je praksa pokazala da u njemu svakako treba da se nađu:

 • podaci o kupcu i prodavcu (ime, prezime, adresa, broj lične karte i matični broj);
 • podaci o nekretnini (adresa, broj katastarske parcele s brojem katastarske opštine, opis nekretnine, njena veličina);
 • ukupna kupoprodajna cena nekretnine;
 • odredba o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava (ukoliko je ugovoreno da taj porez plaća kupac, a ove odredbe nema, obaveza plaćanja poreza ostaje na prodavcu);
 • izjava da prodavac pristaje da se kupac uknjiži kao vlasnik (takozvana clausula intabulandi);
 • broj računa na koji se plaća kupoprodajna cena;
 • odredba o primopredaji nepokretnosti (kad će se predati ključ i kupac uvesti u posed);
 • konstatacija da je prodavac izmirio obaveze (platio komunalije i zaostali porez na imovinu) i dokaz o tome dostavio pre zaključenja ugovora;
 • odredba kojom se prodavac i kupac obavezuju da zajedno izvrše prenos telefonskog priključka na ime kupca posle zaključenja ugovora.

Zemljište na kojem je zgrada

Kad kupiš zgradu, ti si istovremeno kupio i komad zemljišta na kojem je ona izgrađena i okolno zemljište koje je neophodno za njenu redovnu upotrebu (ono koje omogućava prilaz zgradi), ukoliko je prodavac vlasnik tog zemljišta, čak i ako ništa o tome ne piše u ugovoru o kupoprodaji nekretnine.

Ako prodavac nije vlasnik već samo korisnik zemljišta, onda ti on prenosi to pravo korišćenja, što takođe nije neophodno pomenuti u ugovoru.

Obaveštavanje Poreske uprave

Sud koji je overio potpise na ugovoru, ili sud koji je priznao ugovor ako potpisi nisu overeni, u roku od 10 dana od overe, odnosno pravosnažnosti odluke o priznavanju ugovora, šalje jedan primerak tog ugovora (ili odluke o priznavanju) Poreskoj upravi, koja treba da naplati porez na prenos apsolutnih prava.

Nezavisno od toga, prodavac nekretnine (ili kupac, ako je ugovorom tu obavezu preuzeo na sebe) u roku od 10 dana od zaključenja ugovora treba da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi.

Odbijanje overe potpisa

Pošto sud vodi evidenciju o ugovorima o prodaji nepokretnosti, sudski činovnik koji overava ugovore proveriće pre overe tu evidenciju i odbiti da overi potpise ako utvrdi da je već overen ugovor o prodaji iste nekretnine, a prodavac je ista osoba (jer to, naravno, znači da neko pokušava da te prevari i proda ti već prodatu nekretninu). On će na sve primerke ugovora koji su mu podneti na overu upisati da je overa odbijena i o svemu obavestiti javnog tužioca.

Ukoliko smatraš da je overa odbijena greškom, možeš u roku od osam dana da se žališ sudiji nadležnom za overu, a on ima obavezu da o tvojoj žalbi odluči u roku od tri dana od kada je podneta.

Ništavnost ugovora sklopljenih pod prisilom

Naravno, ništavan je, ne važi ugovor o kupoprodaji nekretnina koji je zaključen pod prinudom, prisliom. Isto važi i za ugovore sklopljene u okolnostima kada nije omogućena bezbednost građana i imovine i ravnopravnost građana (misli se, na primer, na situacije u kojima neki građani prodaju svoje kuće, jer imaju osnova za strah od progona na nacionalnoj osnovi).

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:26)
This entry was posted in Kupoprodaja nekretnina and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje