U pravu si! Online

Ugovor o zakupu

Iznajmljivanje stana je proces koji sa sobom nosi i previše prostora za različite nesporazume da bi trebalo da se osloniš na usmeni dogovor, stisak ruke i umirujuće “ma, biće sve to u redu”. Drugim rečima, insistiraj na potpisivanju ugovora.

Overa ugovora

U slučaju spora oko neisplaćene kirije, štete u stanu ili naplate troškova održavanja, zakupodavac ili zakupac sudu podnose ugovor o zakupu kao dokaz svojih prava. Stoga da bi ugovor bio priznat kao validan, odnosno da bi se videlo da njegova sadržina odgovara onome što su strane zaista dogovorile, on mora biti overen u sudu ili opštini. Kao način posrednog obezbeđenja ovakve sudske zaštite, zakon nalaže zakupodavcu da prilikom overe plati porez u visini 20 odsto od zakupnine – što je obaveza koja samim ugovorom može biti preneta na zakupca.

Sadržina ugovora

Ugovor o zakupu mora da sadrži sledeće elemente:

 • ugovorne strane;
 • vreme i mesto zaključenja ugovora;
 • podatke o stanu koji je predmet zakupa – adresu i kvadraturu;
 • visinu zakupnine, način i rokove plaćanja, trajanje i početak zakupa, trenutak predaje stana;
 • uslove i rokove za otkaz ugovora;
 • spisak lica koja će koristiti stan.

Pored ovoga poželjno je ugovorom odrediti kome pripadaju troškovi redovnog i vanrednog održavanja i dažbina za stan – računa za struju i komunalne usluge. U slučaju da druga strana predlaže “lako ćemo” pristup, zahtevaj da se sačini (i potpiše) zapisnik o stanju stvari, uređaja i opreme zatečenih u stanu. Ako još popišeš i stanje na meračima sigurno ćeš biti ozbiljnije shvaćen.

Trajanje i prestanak ugovora

Ako ugovorom nije drugačije određeno, smatra se da je zakup dogovoren na neodređeno vreme. Ugovor o zakupu stana može da prestane isključivo na neki od ovih načina:

 • istekom vremena na koje je zaključen;
 • sporazumnim raskidom;
 • danom pravnosnažnosti rešenja nadležnog organa o rušenju zgrade;
 • propašću stana;
 • otkazom.

Otkaz ugovora

Ugovor koji je zaključen na određeno vreme ne može biti jednostrano raskinut osim ako takva mogućnost nije izričito predviđena u njegovoj sadržini. Takođe kao pravilo koje važi u slučaju da se ništa drugačije niste dogovorili, zakupodavac može da raskine ugovor samo pod određenim uslovima:

 • ako koristiš stan na način drugačiji od dogovorenog – izdaješ ga u podzakup, koristiš za obavljanje poslovne delatnosti ili dozvoljavaš njegovo korišćenje licima koja nisu navedena u ugovoru;
 • ako ne platiš zakupninu tri meseca za redom ili četiri meseca u toku jedne godine;
 • ako nanosiš štetu stanu, zajedničnim prostorijama, instalacijama ili uređajima u zgradi;
 • ako na bilo koji način ometaš stanare u drugim stanovima.
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:16)
This entry was posted in Iznajmljivanje i izdavanje and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje