U pravu si! Online

Provera stana

Provera vlasništva

Pre nego što daš pare za polugodišnju kiriju, ne bi bilo zgoreg da proveriš da li osoba koja ga izdaje zaista ima pravo da to uradi: ako ga nema, može ti se dogoditi da ostaneš i bez novca i bez stana.

Po zakonu, pravo davanja nekretnine u zakup ima samo vlasnik, ili osoba koju je on za to ovlastio, što pomenuta osoba može da dokaže adekvatnim dokumentom sa vlasnikovim potpisom i pečatom suda u kome je papir overen.  Kao dokaz prava svojine, vlasnik mora da poseduje vlasnički list (izvod iz katastra nepokretnosti). Kupoprodajni ugovor ili ugovor o otkupu, poklonu ili zameni stana sam po sebi ne mora da  znači da se ugovor o zakupu sklapa sa vlasnikom, zato ako nema izvoda vlasništvo treba proveriti na druge načine, makar i raspitujući se okolo.

Inače svi ovi papiri moraju da glase na njegovo ime – ne na ime njegovog brata, majke, teče ili veoma dobrog prijatelja. Ako to nije slučaj, očito pregovaraš sa pogrešnom osobom.

Prevarena?

Teško je zamisliti sve situacije do kojih može doći ako si ugovor o zakupu sklopila sa osobom koja zapravo uopšte nije vlasnik stana. Zajednički element za sve jeste činjenica da si bila obmanuta – a razliku će praviti samo težina posledica koje si zbog toga pretrpela. U svakom slučaju, najbolje je da o slučaju odmah obavestiš policiju. Ako prevarant bude uhvaćen i pred sudom bude dokazana njegova krivica, imaš znatno veće šanse da ostvariš pravo na naknadu štete u parničnom postupku.

Stanje stana

Zakupodavac je dužan da ti ukaže na eventualne nedostatke stana, pokvarene uređaje, dotrajale instalacije… S druge strane, zamislivo je da neki među njima ne žele da opterećuju potencijalnu mušteriju “nepotrebnim sitnicama”, te će se zadržati na konstataciji problema koji su sasvim očigledni i bez njihovog komentara. Zato nemoj da se ustručavaš da lično proveriš apsolutno svaku pojedinost koju smatraš važnom za kvalitet boravka; ako gazda počne da ti zamera na sitničavosti, predloži mu da spusti cenu, pa ćeš videti da li si u toj osobini usamljena.

Ako ti se dogodi da potpišeš ugovor o zakupu, a naknadno se ispostavi da si pre toga bila dovedena u zabludu o stanju stana ili bilo kom drugom detalju u vezi s njim – pa, Zakon o obligacionim odnosima ima dobru vest za tebe: „ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u nameri da je time navede na zaključenje ugovora, druga strana može zahtevati poništaj ugovora i onda kad zabluda nije bitna”. Po istom zakonu, imaš pravo i da tražiš naknadu štete u roku od godinu dana od kada si saznao da si doveden u zabludu, najduže tri godine od zaključenja ugovora.

Zapisnik

Prilikom primopredaje stana, preporučljivo je sastaviti zapisnik u kome će se takstativno pobrajati predmeti u stanu i opisati njihovo stanje (radi/ne radi, polomljeno/čitavo i tako dalje). Zapisnik potpisuju i zakupodavac i zakupac. Zvuči kao cimanje, ali ume da pomogne, što ćeš shvatiti pri prvom “sukobu pamćenja” o zatečenom stanju nekog ormana, TV-a ili bojlera.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:8)
This entry was posted in Iznajmljivanje i izdavanje and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje