Kratka istorija dukata, cena im je uvek bila visoka, a retki su mogli da ih poseduju

zlatni dukat cena

Dukati su vekovima bili sredstvo plaćanja širom Evrope. U upotrebu su ušli u trinaestom veku, a prva zemlja koja je kovala zlatne dukate bila je Venecija, koja je u datom trenutku bila najveća pomorska sila. Ubrzo se upotreba dukata proširila po ostalim evropskim zemljama i on je univerzalno bio kovanica najveće vrednosti. Zbog toga su pravo na kovanje dukata imali isključivo vrhovni poglavari, dok su niži oblasni gospodari mogli da kuju srebrenjake i bakarni novac, jer je on imao mnogo nižu monetarnu vrednost.

Zbog vrednosti koju su imali dukati kao sredstvo plaćanja nisu bili dostupni običnim kmetovima, dakle najnižem sloju stanovništva, ali ni mnogim trgovcima i zanatlijama. U Srbiji su dugo u opticaju bili Austrougarski zlatni dukati cena Franca Jozefa. Oni se i danas mogu naći na tržištu investicionim zlatom, a za ovakav dukat cena je izuzetno visoka, pa, ukoliko želite da poklonite nekome ovako vredan poklon, moraćete da izdvojite i do hiljadu evra.

Dukati u srpskoj tradiciji

U Srbiji su dukati kao sredstvo plaćanja bili u opticaju, uprkos tome što su bili strani novac. Prvi pravi dukati koji su imali monetarnu vrednost bili su dukati kneza, a zatim kralja Milana.  Dukati su, pored toga što su bili deo ekonomske istorije Srbjie, važan deo tradicije i narodnih običaja koji su se zadržali i danas. Upravo zbog toga što je za jedan dukat cena bila izuzetno visoka oni su se poklanjali u specijalnim prilikama, kao što su venčanje, rođenje deteta i krštenje. Običaj je bio da se dukat stavi na bebin jastuk kada se donese povojnica. Ovo su radile babe i tetke, i to je bila prva bebina imovina, o kojoj su roditelji vodili računa, sve dok beba ne bi dostigla odraslo doba. Muževi su svojim suprugama poklanjali dukate nakon porođaja, kako bi izrazili svoju sreću i zahvalnost. Pored monetarnih dukata poklanjali su se i ukrasni dukati koje su devojke i žene nosile oko vrata ili kao ukras na glavi. Čak i za ovakav dukat cena je bila visoka, pa su ovakve ukrase nosile samo žene iz imućnih porodica. Oni su, osim za ukras, služili za pokazivanje ekonomske moći porodice, pa su se mnogi trudili da baš na prosidbi ili venčanju snaji poklone što bogatiju nisku dukata.

Darovanje dukata prema današnjim običajima

Običaj darovanja dukata se zadržao i danas, i kao i pre dvesta godina, oni se poklanjaju isključivo u specijalnim prilikama. Spektar ovih prilika se proširio u odnosu na onaj iz devetnaestog veka, pa se sada dukati poklanjaju i za diplomiranje i punoletstvo. Ukolko ste vlasnik firme i želite da kolegi ili poslovnom saradniku pokažete koliko ga poštujete, možete mu pokloniti gravirani dukat. Za jedan ovakav dukat cena se obračunava na osnovu finoće zlata koje je korišćeno za njegovo kovanje, zatim gramaže i na kraju u zavisnosti od toga da li naručujete gravirani, kovani ili foto dukat.

Šta god da naručite, znajte da sigurno nećete pogrešiti, jer, kao što ste mogli da zaključite na osnovu pročitanog teksta, bilo da se gleda monetarna, ili sentimentalna vrednost, dukat je savršen poklon za sve bitne, prelomne trenutke u životu pojedinca.