U pravu si! Online

Podnošenje prigovora i sudska zaštita

U slučaju da smatraš da ti je operater previše naplatio uslugu, da je ona nezadovoljavajućeg kvaliteta ili da postoji odgovornost operatera za štetu koju si pretrpeo, prvo pokušaj da problem rešiš u komunikaciji s korisničkim servisom, ali i bez toga možeš uputiti pismeni prigovor operateru.

Ukoliko to ne urodi plodom, zaštitu od nekorektnog postupanja operatera možeš potražiti od Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i na sudu, a uvek se možeš obratiti i Inspekciji za elektronske komunikacije.

Podnošenje prigovora

Prigovor operateru moraš podneti u pismenom obliku u roku od 30 dana od dospeća računa, odnosno od kada ti je pružena usluga za koju smatraš da je nezadovoljavajućeg kvaliteta. Ako podnosiš prigovor na račun, dužan si da platiš deo koji ne osporavaš, a ukoliko je problem u celom iznosu, onda moraš da platiš prosečan iznos za poslednja tri meseca koja su prethodila mesecu na koji se prigovor odnosi. Moguće je, na primer za telefonske usluge, da ti operater zatraži da pre podnošenja prigovora pribaviš listing poziva.

Postupanje operatera po podnošenju prigovora

Od dana podnošenja prigovora operater ima 15 dana da ti dostavi odgovor u kome će prihvatiti tvoje navode ili ih odbiti. Operater mora da navede činjenice i dokaze na osnovu kojih je utvrđen iznos iz računa, odnosno utvrđen kvalitet usluga.

Pri tom ne sme da ti isključi telefon ili Internet, onemogući prijem poziva i pozivanja službi za hitne intervencije.

Ako operater odbije prigovor

U slučaju negativnog odgovora operatera možeš podneti prigovor RATEL-u poštom ili putem formulara na sajtu Agencije. Međutim, budući da propisima nije predviđeno na koji način bi RATEL trebalo da reši tvoj prigovor, obraćanje Agenciji ti, nažalost, neće pomoći. Zato je najbolje da zaštitu svojih prava potražiš na sudu.

Savet možeš dobiti i od nekog od udruženja za zaštitu potrošača.

Tužba sudu

Nezavisno od postupka u RATELU-u, na raspolaganju ti je i parnični postupak protiv operatera pred nadležnim sudom. Na ovaj način možeš se boriti protiv zahteva operatera za koje smatraš da nisu u skladu sa ugovorom (i opštim uslovima), uključujući i situaciju kada dođe do promene paketa, a moguće je dokazivati i nepravičnost pojedinih ugovornih odredaba.

Postupak se pokreće tužbom koju moraš podneti najkasnije 15 dana od kada ti je operater odgovorio na prigovor, odnosno od kada je morao da ti odgovori (vidi gore). Tužba se podnosi sudu na teritoriji na kojoj se nalazi sedište operatera, odnosno njegova poslovna jedinica, ako je za problem kriva ta poslovna jedinica.

Ukoliko tužbom potražuješ iznos do pola miliona dinara, podnećeš je osnovnom sudu, a ako je u pitanju veći iznos, tužbu treba da podneseš višem sudu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
1.7/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Zaštita prava korisnika and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje