U pravu si! Online

Odgovornost operatera za štetu

U slučaju da pretrpiš štetu zbog neodgovarajućeg postupanja operatera elektronskih komunikacija, nastaje pitanje da li i kako tu štetu možeš da nadoknadiš. Tipične situacije u kojima se ovo dešava jesu one kada usled obustave pružanja usluga (recimo, ne možeš da obavljaš pozive) pretrpiš gubitak dobiti koju bi inače redovno ostvario, ili ti izgori kuća jer nisi mogao da pozoveš vatrogasce, ili pretrpiš povredu od neispravnog uređaja (na primer, mobilnog telefona) koji si dobio od operatera, pa treba platiti lečenje i tome slično.

Šta kažu operateri?

Naši operateri nisu baš skloni da sebe smatraju odgovornim za štetu koju izazovu. Evo šta o odgovornosti za štetu kažu opšti uslovi jednog operatera: Telenor nije odgovoran za štetu koju korisnik ili drugo lice pretrpe u vidu izgubljene dobiti, bez obzira na oblik i stepen krivice Telenora.“ Dakle, oni ni u jednom slučaju ne smatraju sebe odgovornim za štetu u vidu izgubljene dobiti. Evo i drugog primera: Vip će biti odgovoran jedino za stvarnu štetu (isključujući izmaklu korist) koja je pretrpljena i dokazana od strane korisnika kao posledica grube nepažnje ili namere Vipa.“

Šta kaže zakon?

Srećom, Zakon o obligacionim odnosima drugačije reguliše ovu situaciju: „Poverilac ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi, koje je dužnik u vreme zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora, a s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.“ Ključni deo ovog pravila sadržan je u prvoj polovini rečenice, gde se vidi da, kad je reč o vrsti štete, pravo na naknadu postoji i u slučaju materijalne štete i izmakle dobiti. Odredbe opštih uslova operatera koje su u suprotnosti sa zakonom sud ne bi uzeo u obzir.

Postupak naknade štete

Ako je reč o situaciji gde je i opštim uslovima operatera predviđena njegova odgovornost za štetu, onda naknadu možeš da dobiješ i od samog operatera. Za to će ti, međutim, u praksi biti potrebno da ispuniš razne uslove koje je predvideo operater. Ukoliko ti po zakonu pripada pravo na naknadu štete uprkos onome što piše u opštim uslovima, za to ćeš morati da se izboriš na sudu, u parničnom postupku.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Zaštita prava korisnika and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje