U pravu si! Online

Sporovi oko RTV pretplate

Iako je Ustavnom sudu podnet niz inicijativa za proglašenje neustavnim odredaba Zakona o radiodifuziji koje se tiču pretplate za javni radiodifuzni servis, Ustavni sud je 2010. godine zauzeo stav da je taj zakon u skladu sa Ustavom. Međutim, ostaje pitanje da li RTS zaista naplaćuje pretplatu u skladu sa zakonom, što može biti predmet sudskog spora između RTS-a i pretplatnika. Takođe, neplaćena pretplata zastareva za godinu dana, pa pretplatnik nema obavezu da plati starije dugove.

Pomoć prilikom rešavanja problema u vezi sa pretplatom možeš da dobiješ pri udruženjima za zaštitu potrošača.

Zakonski nastanak obaveze plaćanja

Prijava novih prijemnika nije sporna, već onaj deo gde je obaveza plaćanja nametnuta svim vlasnicima električnih brojila. Naime, po Zakonu o radiodifuziji (član 127), RTS je imao obavezu da do 1. decembra 2002. formira evidenciju pretplatnika koji su kao vlasnici radio i TV prijemnika dužni da plaćaju pretplatu. Ostalo je nejasno da li je RTS to učinio, ili je samo preuzeo evidenciju vlasnika brojila od preduzeća za distribuciju struje i to proglasio evidencijom vlasnika RTV prijemnika (što nije isto).

Zatim, RTS je imao obavezu da u roku od 15 dana od formiranja evidencije dostavi svim budućim pretplatnicima obaveštenje o obavezi plaćanja, a obaveza po zakonu nastaje tek sledećeg meseca od dostavljanja tog obaveštenja. Međutim, mnogi ljudi tvrde da nikada nisu dobili takvo obaveštenje, a RTS do sada nije objasnio da li je, kada i kako poslao obaveštenja (trebalo bi da za to postoji neki dokaz, na primer, poštanska povratnica koju je potpisao pretplatnik ili poštanska evidencija o slanju obaveštenja).

Strogo zakonski gledano, ako nisi dobio obaveštenje, ti i nisi pretplatnik. To ne znači da ti mi predlažemo da ne plaćaš pretplatu, pa da se posle na sudu pozivaš na ovaj argument. Mi znamo za samo jedan sudski spor u kojem se pretplatnik pozivao na član 127. U odluci u prvom stepenu sudija se uopšte nije obazirao na taj argument, kao da nije ni iznet, a do drugostepenog postupka nije ni došlo, jer je pretplatnik odlučio da se ne žali.

Propuštanje da se plati pretplata

RTS je za određeni broj dužnika podneo sudovima predloge za prinudno izvršenje, to jest, prinudnu naplatu duga (prethodno šalju opomenu). Budući da se računi za pretplatu smatraju verodostojnom ispravom, RTS nema obavezu da dokazuje da si im dužan, već može odmah da traži prinudnu naplatu. Međutim, ukoliko iz bilo kog razloga smatraš da ne treba da platiš, u roku naznačenom u rešenju o prinudnoj naplati (rok je pet dana), koje mora da ti bude dostavljeno na kućnu adresu, treba da podneseš prigovor s razlozima zbog kojih smatraš da je potraživanje neosnovano. Ako proceni da za prigovor ima nekog osnova, izvršni sud poslaće tvoj predmet nadležnom parničnom sudu, pa ćeš ti u sudskom sporu s javnim servisom dokazivati da ne mogu da ti traže novac.

Ukoliko odlučiš da platiš dug, a još nisi dobio rešenje o prinudnoj naplati, jednostavno uplati potreban iznos uplatnicom koju dobijaš od Elektrodistribucije. Ako želiš da platiš dug po dobijanju rešenja, treba da sa službom pretplate RTS-a razjasniš da li će biti dovoljno da platiš glavnicu duga, ili će oni insistirati i na plaćanju kamate i sudskih troškova. S tom službom treba da se dogovoriš i ukoliko želiš da platiš dug na rate, jer postoji i takva mogućnost.

Zastarevanje

Dug za RTV pretplatu zastareva u roku od godinu dana. To znači da ti može biti naplaćen samo onaj iznos koji duguješ u godini dana pre nego što je pokrenut postupak prinudne naplate. Ako je zahtevom za prinudnu naplatu obuhvaćen period veći od prethodnih godinu dana, kada ti dug stigne na naplatu samo treba da podneseš prigovor na rešenje o izvršenju i u njemu to navedeš. Dakle, ostaješ dužan za prethodnih godinu dana, ali ne i za stariji dug.

Međutim, ako uložiš prigovor, i sud u parnici utvrdi da jesi dužan, više ne možeš da računaš da će ti dug tako brzo zastareti, jer za dugove koje je utvrdio sud važi rok zastarelosti od čak 10 godina od pravosnažnosti sudske presude.

Vodi računa o tome da sud, i ako usvoji tvoj prigovor, može odlučiti da platiš sudske troškove ili njihov deo, jer i dalje ostaješ dužan za pretplate mlađe od godinu dana.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:22)
This entry was posted in Televizija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje