U pravu si! Online

Radio i TV pretplata — opšte informacije

Medijski javni servis čine dve medijske kuće: Radio-televizija Srbije (RTS) i Radio-televizija Vojvodine (RTV). One imaju obavezu da proizvode i emituju određeni sadržaj (informativne, obrazovne, kulturne, zabavne, sportske i druge emisije) kojim se „podržavaju demokratske vrednosti savremenog društva, a naročito poštovanje ljudskih prava i kulturnog, nacionalnog, etničkog i političkog pluralizma ideja i mišljenja“.

RTS čine dva televizijska i četiri radio programa, a RTV dva televizijska i tri radijska.

Nastanak obaveze plaćanja

Medijski javni servis se, uz finansiranje iz komercijalnih izvora, odnosno reklama, finansira i putem radio-televizijske pretplate koju plaćaju građani. Svako domaćinstvo koje ima bar jedan radio ili televizijski prijemnik dužno je da plaća RTV pretplatu. Pretplata se, dakle, plaća nezavisno od broja prijemnika, načina na koji se prima signal (preko antene, kabla…) ili toga da li uopšte gledaš i slušaš programe javnog servisa ili ne.

U praksi, pretplatu za javni servis plaćaju svi vlasnici električnih brojila, osim onih koji odjave prijemnik (vidi dole) ili zadovolje uslove za oslobađanje od plaćanja pretplate i zatraže da budu oslobođeni. Ukoliko neko postane vlasnik radio ili TV prijemnika, a iz nekog razloga do tada nije bio zaduživan pretplatom preko računa za struju, ima obavezu da prijavi prijemnik u roku od 15 dana od nabavke. U tom slučaju treba da se obratiš RTS-u pismom ili e-mailom. Obaveštenje upućeno RTS-u mora da sadrži tvoje prezime i ime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj lične karte i od koga je izdata, potrošački broj Elektrodistribucije (piše na računu za struju) i naziv tvog preduzeća za elektrodistribuciju.Propuštanje obaveze da se prijavi prijemnik, kao i korišćenje odjavljenog prijemnika, jeste prekršaj za koji se kažnjava u visini jednogodišnje pretplate. Zakonski je ovo regulisano malo drugačije.

Način plaćanja

Pretplata se plaća mesečno posredstvom javnog preduzeća za elektrodistribuciju. To znači da je, praktično, iznos pretplate uključen u račun za struju. S njega Elektrodistribucija prvo oduzme dug za struju, a novac prebacuje javnom servisu samo ako je uplaćeni iznos veći od duga za struju.

Od plaćanja pretplate oslobođene su određene kategorije stanovništva i vlasnici većeg broja nekretnina, za one u kojima niko ne živi. Više o tome pročitaj ovde.

Iznos pretplate

Visina pretplate usklađuje se svake godine sa indeksom rasta cena na malo u prethodnoj kalendarskoj godini, koji se uvećava za pet odsto. Iznos se određuje jednom godišnje, u martu. U maju 2012. godine pretplata je iznosila 500 dinara.

Redovnim plaćanjem ostvaruje se popust od pet odsto.

Odjava prijemnika

Pretplatu nisi dužan da plaćaš ako uopšte nemaš televizor ili radio. Da bi se oslobodio obaveze plaćanja, to jest, da bi pretplata prestala da ti stiže na naplatu, neophodno je da odjaviš prijemnik, na isti način na koji se i prijavljuje.

U slučaju da si imao prijemnik, ali si bez njega ostao tako što si ga ustupio nekome, uz pismo ili e-mail potrebno je da priložiš i izjavu u kojoj ćeš navesti kome je prijemnik predat, odnosno prodat. Ako je reč o krađi, priloži izveštaj iz policije.

Kad podneseš zahtev za odjavu, javni servis će te „u najkraćem roku“ obavestiti o tome šta je odlučio.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
2.5/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Televizija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje