U pravu si! Online

Oslobađanje od plaćanja RTV pretplate

Kategorije stanovništva koje mogu biti oslobođene plaćanja pretplate jesu:

 • invalidi sa 100 odsto telesnog oštećenja;
 • invalidi s manje od 100 odsto telesnog oštećenja kojima je priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
 • osobe koje su trajno izgubile sluh;
 • osobe koje su izgubile vid;
 • vlasnici više nekretnina, za stanove ili kuće u kojima niko ne stanuje (u ovom slučaju podnosi se drugačija dokumentacija — vidi dole).

Kada je razlog oslobađanja invaliditet ili gubitak vida ili sluha, dovoljno je da samo jedan član domaćinstva spada u te kategorije da bi celo domaćinstvo bilo oslobođeno od plaćanja pretplate.

Postupak

Oslobađanje od plaćanja pretplate za bilo koju adresu u zemlji vrši se pri Radio-televiziji Srbije. Odgovarajuću dokumentaciju potrebno je predati poštom RTS-ovoj službi za pretplatu u Beogradu (ona se nalazi u njihovim prostorijama na Košutnjaku) ili posredstvom lokalnog preduzeća za elektrodistribuciju. Ne postoji rok u kome RTS mora da odluči o podnetom zahtevu.

Dokumentacija

Potrebni formulari za oslobađanje od plaćanja pretplate mogu se uzeti na šalteru Elektrodistribucije. Za invalide i osobe koje su izgubile sluh ili vid potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za oslobađanje od plaćanja pretplate (obrazac br. 1) — možeš ga preuzeti i sa internet sajta RTS-a;
 • račun za struju;
 • fotokopiju lične karte vlasnika električnog brojila (prva i druga strana);
 • potvrdu ili fotokopiju rešenja PIO fonda, odnosno druge ustanove koja utvrđuje okolnosti koje predstavljaju uslov za oslobađanje;
 • poslednji izvod ili izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomoć;
 • fotokopiju lične karte (prve dve strane) osobe nosioca potvrde ili rešenja o invalidnosti, odnosno fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ako je reč o maloletnoj osobi.

Dokumentacija za vlasnike više nekretnina

Ako se traži oslobađanje od plaćanja pretplate za vlasnike više nekretnina (za one u kojima niko ne živi), potrebno je podneti:

 • zahtev za oslobađanje od plaćanja pretplate (obrazac br. 2) — takođe ga možeš preuzeti sa sajta RTS-a;
 • račune za struju za sve adrese koje pripadaju podnosiocu zahteva (dakle, i za onu za koju se plaća pretplata i za adrese za koje se traži oslobađanje);
 • svojeručno potpisanu izjavu s ličnim podacima i potpisima dvaju svedoka da u drugom stanu ili kući niko ne stanuje;
 • fotokopiju lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.5/5
(Ukupan broj ocena:22)
This entry was posted in Televizija and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje