U pravu si! Online

Kvizovi, SMS glasanja i ostale usluge sa dodatom vrednošću

Razne usluge kojima se pristupa putem telefona, a prevazilaze standardni telefonski saobraćaj, kao što su info-servisi, zakazivanje usluga, nagradne igre, hot line, kvizovi, prikupljanja donacija, SMS glasanja, objavljivanje poruka na pokretnoj traci na TV ekranu, pristup društvenim mrežama putem SMS-a i tome slično, nazivaju se „usluge sa dodatom vrednošću“ i za njih su predviđena posebna pravila.

Za nadzor nad pružanjem tih usluga nadležna je Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL), a nepoštovanje tih pravila predstavlja prekršaj za koji se može izreći višemilionska kazna.

Kako da prepoznaš uslugu sa dodatom vrednošću?

Zajedničko svim tim uslugama jeste da se sprovode preko govornih mašina, automata ili drugih elektronskih sistema s kojima se komunikacija odvija pozivom ili slanjem poruke na posebno određene, takozvane negeografske brojeve. Na primer, za zabavne sadržaje, kao što je preuzimanje muzike, broj mora da počinje s 0901, za sadržaj za odrasle s 0906 i tako dalje.

Šta se ne smatra uslugama sa dodatom vrednošću?

Ovim uslugama ne smatraju se mehanizmi za plaćanje roba i usluga putem telefonskog računa ako se ono može obaviti i na drugi način (kupovina ulaznica, plaćanje parkinga, bankarskih i sličnih usluga). Pružanje ovakvih servisa, dakle, ne podleže pravilima objašnjenim u ovom tekstu, s tim što, naravno, to ne znači da ono što si platio na ovaj način ne moraš zaista i dobiti.

Oglašavanje

Na koji god način da se ovakve usluge reklamiraju (u medijima, na Internetu, u gradskom prevozu…), one moraju biti detaljno opisane, uz navedene cene i na takav način da opis usluge bude jasan, čitljiv i lako razumljiv prosečno obrazovanom korisniku. Dakle, zabranjeno je bilo kakvo obmanjivanje koje takvog korisnika može da dovede u zabludu.

Prilikom oglašavanja vizuelnim putem (na TV-u ili Internetu), veličina i brzina prezentacije mora biti takva da ona može da se pročita i razume sa uobičajene udaljenosti od ekrana. Ako je reč o zvučnoj prezentaciji, ona mora biti izgovorena polako i jasno.

U okviru promotivnih aktivnosti moraju biti objavljeni ime i kontakt podaci pružaoca usluge.

Pravila u vezi sa sadržajem

Za sadržaj namenjen isključivo odraslima (drugim rečima, pornografiju), pre početka emitovanja mora biti predočena i poruka upozorenja maloletnima da prekinu poziv ako nemaju dozovolu roditelja ili staratelja.

Reklamiranje kvizova ili igara za decu u kojima se učestvuje putem telefona, ne sme da podstiče na ponovljeno pozivanje broja niti na upotrebu drugih usluga ove vrste. Pored toga, sam sadržaj mora da bude prihvatljiv za roditelje.

Kvizovi i slične igre u kojima se obećavaju nagrade koje se nikad ne dodeljuju ili ih osvaja osoba povezana s priređivačem su zabranjeni. Zloupotrebom se smatraju i igre koje se tarifiraju po vremenu, a u kojima se pozvani ostavlja da čeka.

Ako se usluga koristi za prikupljanje donacija, prilikom svakog oglašavanja mora se jasno naznačiti koliki je deo cene namenjen donaciji, a koliki se deo odnosi na pokrivanje troškova operatera usluge.

Obaveštavanje o ceni

Obaveštenje o ceni mora biti sadržano u bilo kakvoj reklami o usluzi ove vrste, a pri tom se mora napraviti jasna razlika između cene po trajanju razgovora (ili količine saobraćaja) i cene koja se naplaćuje po pozivu. Drugim rečima, ako se uspostavljanje veze i trajanje telefonskog saobraćaja odvojeno naplaćuju, to mora biti naznačeno. Pored toga, ako se cene razlikuju za pozive sa fiksnog ili mobilnog telefona, to takođe mora biti predočeno pre početka tarifiranja usluge (to jest naplate). Konačno, cena mora da sadrži i iznos PDV-a.

Naplata

Uz cenu, i početak naplate mora biti najavljen na početku svakog poziva, a pre početka pružanja usluge. Posle te najave korisnik mora imati na raspolaganju bar dve sekunde do početka tarifiranja ako želi da prekine poziv (razumljivo, ovo ne važi za slanje SMS-a).

Ne smeš biti stavljen na čekanje, osim ako se to vreme ne naplaćuje. Cena usluge koja se naplaćuje prema trajanju mora biti jednaka od početka do završetka poziva, osim u slučaju da izričito potvrdiš da pristaješ na njenu promenu.

Pozivi ne smeju biti nerazumno produžavani ili zadržavani (zabranjeno je obmanjivanje da te očekuje razgovor s nekom osobom, ili da ti se sprema nekakav bonus ili druga korist, da ostaneš na vezi jer su u toku smetnje i tome slično).

Kvalitet

Usluga mora biti u skladu s njenim oglašenim sadržajem. Ako je reč o pružanju informacija, one moraju biti tačne i vremenski usklađene, a korisniku se mora jasno dati do znanja kada je informacija poslednji put obnovljena.

Problem?

U slučaju da iskrsne problem sa uslugom, prvo treba da se obratiš njenom pružaocu. On mora da obezbedi službu za podršku i da objavi njene kontakt podatke u reklami ili na svom internet sajtu (pozivi na kontakt telefon moraju biti besplatni ili po ceni lokalnog poziva). Ako je problem u iznosu zaduženja ili u kvalitetu usluge, prigovor se podnosi pismenim putem.

Ukoliko pružalac usluge odbije tvoj prigovor (ili se uopšte ne izjasni u roku od 15 dana od njegovog prijema), imaš 15 dana da se obratiš RATEL-u. Ako ništa od toga ne uspe, jedina preostala opcija jeste sud.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.3/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Telefonija and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje