U pravu si! Online

Ugovor sa operaterom

Da bi počeo da koristiš neke od usluga elektronskih komunikacija (fiksna i mobilna telefonija, Internet, televizija), moraš prethodno da potpišeš ugovor sa operaterom koji će ti pružati jednu ili više (paket) takvih usluga. Dokument koji tom prilikom potpisuješ zapravo je samo jedan deo ugovora koji obavezuje tebe i operatera. Drugi deo, mnogo važniji, sadržan je u takozvanim opštim uslovima pružanja usluga. Operateri su opštim uslovima regulisali sve bitne detalje vašeg odnosa, na isti način za sve korisnike.

Opšti uslovi moraju ti biti dostupni. Njih obično možeš da pronađeš na sajtu operatera (traži link negde na dnu strane), ali i u svakoj poslovnici, odnosno prodajnom mestu operatera, možeš tražiti da ti ih daju na uvid.

Za zaključenje ugovora potrebna ti je lična karta, a neki operateri tražiće ti da uz nju pokažeš još neki dokument sa fotografijom (pasoš ili vozačku dozvolu). Pojedini operateri sklapaju ugovore samo s punoletnim osobama, a neki i s maloletnim, ali uz izjavu odgovornosti roditelja ili staratelja.

Rok na koji se zaključuje ugovor

Ugovor može biti zaključen na neodređeno ili određeno vreme (recimo, na dve godine). Oročeni ugovori najčešće su predviđeni za situacije kada ti operater uz paket usluga daje i neku opremu ili ti je prodaje po povlašćenoj ceni, ili koristiš neki drugi popust ili pogodnost. Za slučaj prevremenog raskida takvog ugovora predviđeni su posebni, za korisnika ne baš povoljni uslovi (vidi dole).

Sve pojedinosti o roku važenja ugovora, kao i uslovima pod kojima se on produžava i raskida, moraju biti određene u ugovoru.

Provera solventnosti korisnika

Ukoliko zaključuješ ugovor za postpaid (dakle, kada po isteku meseca dobijaš račun i plaćaš ono što si proteklog meseca potrošio), opšti uslovi operatera daju im pravo (a ti to prihvataš ako potpišeš ugovor) da pre zaključenja provere da li si u stanju da plaćaš svoje račune. Oni to rade razmenom podataka s drugim operaterima, a ponekad se obraćaju i Kreditnom birou udruženja banaka koji vodi evidenciju o kreditnim zaduženjima građana. Za proveru kod Kreditnog biroa neophodna je tvoja pismena saglasnost, data na posebnom formularu.

Oslobađanje operatera od odgovornosti

Kada pročitaš ugovor i opšte uslove (što je veoma preporučljivo), videćeš, pre svega, da su oni, s jedne strane, velika ograda operatera od odgovornosti za razne probleme koji mogu da iskrsnu, i s druge strane, skup obaveza korisnika. Opšti uslovi ne smeju biti u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima.

Na nesreću, naši operateri nisu baš najrevnosniji na tom planu, jer se u njihovim opštim uslovima nalaze stavke koje nisu baš sasvim u skladu sa zakonom. Tipičan primer jeste ograđivanje od odgovornosti za štetu koju pretrpi korisnik, što smo opisali ovde. Zato, u slučaju da posumnjaš da je neka situacija regulisana opštim uslovima u suprotnosti sa zakonom, obrati se Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije ili inspekciji.

Izmena uslova ugovora od strane operatera

Ukoliko operater odluči da izmeni uslove ugovora, on o tome mora da te obavesti najmanje mesec dana pre stupanja tih izmena na snagu. Tada mora da te obavesti i o tvom zakonskom pravu da jednostrano raskineš ugovor i o roku u kojem to možeš da učiniš.

Pravo na raskid ugovora imaš ako operater bitno izmeni uslove ugovora na tvoju štetu (na primer, skrati obračunski interval, poveća cenu paketa, smanji broj poruka u paketu, uvede naplatu uspostave poziva itd.). U tom slučaju ne važe odredbe ugovora na određeno vreme o plaćanju još nedospelih računa, koje se inače odnose na raskid ugovora od strane korisnika (vidi dole).

Može da bude problematično šta izmenu ugovora čini dovoljno „bitnom“ da bi ti imao pravo da ga raskineš. Ukoliko zbog toga nastane spor, takvo nešto moguće je utvrditi samo na sudu.

Raskid oročenog ugovora od strane korisnika

Ukoliko želiš da raskineš ugovor zaključen na određeno vreme pre roka na koji je zaključen, moraćeš, zavisno od operatera, da platiš ili sve račune za pretplatu koji tek treba da dospeju do kraja roka trajanja ugovora, ili ugovornu kaznu (određenu samim ugovorom koji si potpisao).

Ugovor sa jednim operaterom možeš da raskineš i prelaskom kod drugog, pri čemu možeš da zadržiš stari broj. Ako nemaš dugovanja prema starom, prelazak se u celosti obavlja kod novog operatera.

Kada istekne vreme na koje je ugovor zaključen, kod nekih operatera smatraće se da, ako se u određenom roku ne izjasniš da ne želiš da se ugovor produži, zasnivaš pretplatnički odnos na neodređeno vreme.

Uređaji koje si dobio od operatera

U slučaju da si od operatera pribavio i uređaj putem kojeg koristiš usluge elektronskih komunikacija (mobilni telefon, računar, modem ili TV risiver), razlika je u tome da li si ti, prema ugovoru i opštim uslovima, taj uređaj kupio ili dobio na korišćenje. U prvom slučaju, ako uređaj kupuješ na rate, pri raskidu treba da platiš sve preostale rate. Neki operateri, računajući da su ti uređaj prodali po povlašćenoj ceni, zadržavaju pravo da ti traže i razliku do pune cene, mada je ovakva odredba sporna, jer si ti isplatom svih preostalih rata i pretplate do kraja ugovornog perioda u potpunosti ispunio svoju obavezu. Protiv ovoga možeš da pokušaš da se izboriš samo na sudu. U drugom slučaju, kada ti je uređaj dat na korišćenje, ti pri prevremenom raskidu ugovora treba da ga vratiš u ispravnom stanju. Ako to ne učiniš, kod nekih operatera plaćaš njegovu punu cenu, a kod drugih simboličnu naknadu od jednog dinara.

Raskid ugovora od strane operatera

Opštim uslovima operatera predviđeni su slučajevi u kojima on može otkazati uslugu, to jest, raskinuti ugovor. Radi se o zloupotrebi usluga (recimo, uznemiravanju preko telefona), neplaćanju računa i slično. Operateri pre raskida obično pribegavaju upozorenju i privremenoj suspenziji usluga. Za rokove u kojima se moraju izmiriti obaveze, odnosno prestati kršenje pravila iz ugovora, vidi opšte uslove svog operatera. Ako imaš oročen ugovor, i u slučaju ovakvog raskida moraš da platiš sve nedospele račune.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
2.9/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Odnosi sa operaterom and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje