U pravu si! Online

Ponuda i cenovnik usluga

Da bi odlučio s kojim ćeš operaterom potpisati ugovor na osnovu kojeg će ti on pružiti neku od usluga ili paket usluga elektronskih komunikacija (fiksna ili mobilna telefonija, Internet, kablovska televizija), preporučljivo je da prethodno proučiš njegovu ponudu i cenovnik i uporediš ih s konkurencijom. Postoje jasna pravila o tome kako treba da izgledaju informacije o ponudi i cenama koje dobijaš od operatera, a u ponudi moraju biti prikazani svi bitni elementi budućeg ugovora.

Promovisanje usluga

U svim promotivnim aktivnostima, reklamnom materijalu i oglasima u medijima, usluga mora biti detaljno opisana (uključujući i njenu cenu). Te informacije moraju biti jasne, razumljive, lako uočljive i čitljive. Prilikom promocije zabranjeno je obmanjivanje korisnika pružanjem pogrešnih ili nepotpunih informacija, kao i prikrivanje informacija potrebnih za donošenje odluke o korišćenju usluge.

Obavezna sadržina ponude usluga

Operater mora u ponudi da opiše uslugu ili paket usluga koji nudi, uslove za pristup i korišćenje usluga (da li je, na primer, za priključenje na kablovsku TV neophodna saglasnost vlasnika većine stanova u zgradi), definiše minimalni nivo kvaliteta pružanja usluga, navede mere koje može da koristi radi sprečavanja preteranog opterećenja mreže (da li zbog preopterećenja može da te privremeno isključi i koliko to sme da traje), izjasni se u kom ćeš roku posle potpisivanja ugovora biti priključen na mrežu i koje su ti usluge održavanja i podrške na raspolaganju. Ako od operatera dobijaš i neki uređaj na korišćenje, on treba da te obavesti o eventualnim ograničenjima u korišćenju tog uređaja.

Sve ove informacije moraju biti navedene i u ugovoru, odnosno opštim uslovima operatera.

Ponuda dodatnih usluga

Ista ova pravila, osim na osnovne usluge, odnose se i na dodatne usluge koje ti operater može ponuditi. Uz to, prilikom aktivacije dodatnih usluga operater mora da ti pošalje pisanu potvrdu o tome, zajedno sa uslovima za početak i prestanak korišćenja tih usluga.

Cenovnik

Cenovnik svakog operatera mora biti lako dostupan svima, bez obzira na to da li su njegovi pretplatnici ili ne. Cenovnici se obično mogu naći na sajtovima operatera, ali imaš pravo i da se o cenama raspitaš u nekoj od njihovih poslovnica ili telefonom.

U cenovniku moraju biti navedeni:

 • iznos naknade za priključenje;
 • mesečna naknada za pristup mreži ili usluzi (pretplata);
 • obračunska jedinica (minuti, određena količina ili brzina razmene podataka i tako dalje);
 • obaveštenje o troškovima održavanja uređaja, dostupnim paketima usluga, popustima i drugim specifičnostima u vezi s određenom uslugom.

Moraju biti prikazani i iznosi poreza na dodatu vrednost za svaku uslugu.

Povlastice za osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene

Operateri koji nude javno dostupne elektronske komunikacione usluge (za sada su to Telekom, uključujući i MTS, Telenor, VIP i Orion) imaju obavezu da, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, osiguraju jednaku dostupnost svojih usluga osobama sa invaliditetom.

Pored toga, osobe sa invaliditetom, slepe, slabovide osobe i one sa oštećenim sluhom, korisnici dodatka za tuđu negu i pomoć, kao i korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i naknade za hraniteljstvo, imaju pravo na:

 • popust na uvođenje jednog priključka za fiksnu telefoniju (kod Telekoma je taj popust 80 odsto);
 • popust na mesečnu pretplatu za jedan minimalni paket usluga fiksne telefonije (50 odsto na pretplatu).
VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Odnosi sa operaterom and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje