U pravu si! Online

Obaveze korisnika

Potpisivanjem ugovora sa operaterom korisnik pristaje na sve obaveze koje proizlaze iz ugovora, odnosno iz opštih uslova. U prvom redu radi se o troškovima za kupljenu uslugu, ali korisnik može imati i izdatke po osnovu drugih obaveza.

Plaćanje

Kad se usluge elektronskih komunikacija naplaćuju unapred (prepaid), ne postoji obaveza uplate određene sume, već se troši onoliko koliko se uplati. Ipak, i tada postoji obaveza da se periodičnim kupovinama održava pretplatnički odnos. Kod mobilnih operatera obično se kredit mora uplatiti jednom u godinu dana, a u suprotnom sledi suspenzija poziva, pa gašenje broja. Kod nekih kablovskih distributera, ako ne uplatiš nijedan paket njihovih usluga u periodu od 60 dana, oduzimaju ti opremu i raskidaju ugovor.

postpaid varijanti (plaćanje posle trošenja) usluge se plaćaju jednom mesečno za prethodni period, po specifikaciji korišćenih usluga (listing), shodno izabranoj tarifi. Ako se računi ne plate do trenutka u kome dospeju na naplatu (što piše u opštim uslovima i na računu), operateri obično počnu da računaju zateznu kamatu. Kod oročenih ugovora, kada ugovorni period istekne, a nisu plaćene sve obaveze, operater pokreće postupak prinudne naplate.

Obaveza u slučaju izostanka računa

I ako ne dobiješ račun, ti si odgovoran da obaveze budu izmirene na vreme. Tako je to regulisano u opštim uslovima svih operatera. Ukoliko ti račun ne stigne na adresu do određenog datuma u mesecu, moraš da se javiš operateru i raspitaš o iznosu i drugim podacima potrebnim za uplatu. Na korisniku je da uredno prijavi sve promene podataka koji mogu uticati na to da ga operater pronađe (recimo, promena adrese).

Čuvanje opreme

Korisnik ne sme da ugrožava rad operatera i funkcionisanje mreže. Uređaje koje od njega dobije mora da koristi u skladu s dobijenim uputstvima. U mobilnoj telefoniji ovo podrazumeva i pravilno rukovanje SIM karticom, koja formalno ostaje u vlasništvu operatera, ali koju korisnik mora da čuva od gubljenja, krađe i oštećenja. To se odnosi i na PIN i PUK kodove koje dobije uz karticu.

Osim u slučajevima kada se može iskoristiti garancija, korisnik je, u principu, odgovoran za sve troškove koji nastanu oštećenjem ili gubljenjem uređaja.

Druge obaveze

Korisnik se obavezuje na to da usluge koristi isključivo za sopstvene potrebe i ne sme da ih ustupi drugima. Zabranjena je zloupotreba telekomunikacionih usluga uznemiravanjem drugih korisnika, neovlašćenim snimanjem ili pristupom tuđim informacijama.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
0.0/5
(Ukupan broj ocena:0)
This entry was posted in Odnosi sa operaterom and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje