U pravu si! Online

Tag Archives: zaštita prava studenata

Upis na fakultete i visoke škole

Fakulteti i visoke škole raspisuju konkurs za upis na prvu godinu studija bar pet meseci pre početka školske godine. Na konkurs mogu da se prijave svi koji su završili odgovarajuću srednju školu, a kandidati se rangiraju prema uspehu iz srednje škole i rezultatima postignutim na prijemnom ispitu.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ocenjivanje i napredovanje studenata

Da bi stekao diplomu, treba da položiš određeni broj ispita i, na većini fakulteta i visokih škola, na kraju napišeš i odbraniš završni, to jest, diplomski rad. Na nekim fakultetima postoje i radovi koje moraš da odbraniš ranije tokom studija. Svaki ispit i svaki rad nosi određeni broj ESPB bodova, koji su značajni za upis naredne godine, završetak fakulteta i u slučaju da želiš da promeniš fakultet.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze i odgovornost nastavnika i studenata

Student mora da ispunjava svoje školske obaveze i poštuje propise ustanove koju pohađa, kao i prava zaposlenih i drugih studenata. Isto tako, i nastavnici u visokom školstvu moraju da poštuju zakone i interne propise ustanove u kojoj rade.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prava studenata

Student ima pravo da se kvalitetno školuje, učestvuje u odlučivanju o svim pitanjima koja ga se tiču i koristi sve povlastice na koje ima pravo zato što je student. U visokom obrazovanju svaka osoba mora biti zaštićena od diskriminacije, bilo prilikom upisa na fakultet ili tokom studiranja.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje