U pravu si! Online

Tag Archives: zapošljavanje

Zapošljavanje radnika

Radnika možeš zaposliti po ugovoru o radu, pri čemu on ima prava koja mu garantuje Zakon o radu, kao što je godišnji odmor ili bolovanje, ali i po nekim drugim ugovorima koji su namenjeni tačno određenim situacijama i potrebama poslodavca, pri čemu radnici nemaju sva prava iz radnog odnosa.

Posted in Započinjanje posla | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prijava radnika na socijalno osiguranje

Radnika možeš da prijaviš na sve oblike socijalnog osiguranja na jednom šalteru — ili u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Posted in Započinjanje posla | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta nije diskriminacija?

Postoje neke situacije koje mogu izgledati diskriminatorske, ali se takvim ne smatraju. Tako poslodavac ima pravo da na posao primi kandidata čije lične osobine najpribližnije odgovaraju potrebama radnog mesta, a nije diskriminacija zbog političke pripadnosti kada je državnom funkcioneru zabranjeno da istovremeno obavlja i stranačku funkciju.

Posted in Diskriminacija | Also tagged , , , , | Leave a comment

Nadležnost inspekcije rada

Inspektori rada kontrolišu primenu propisa o zapošljavanju, pravima radnika i bezbednosti na radu. Od nedavno, inspekcija rada nadzire i primenu propisa o zaštiti od zlostavljanja na radu (mobinga). Imaš pravo na njihovu zaštitu bez obzira na to da li si uredno prijavljen ili radiš na crno.

Posted in Inspekcija rada | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje