U pravu si! Online

Tag Archives: vencanje

Uslovi za sklapanje braka

Brak je pravno važeći ako je sklopljen pred matičarem, i ako je pri njegovom sklapanju istovremeno ispunjen niz uslova.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Postupak sklapanja braka

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za sklapanje braka matičaru u bilo kojoj opštini u zemlji. To se obično čini usmeno (mada, ako baš želite da se držite formalnosti, možete to učiniti i u pisanoj formi), a matičar o zahtevu sačinjava zapisnik.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Venčanje u inostranstvu

Pri zaključenju braka u inostranstvu, našim državljanima su na raspolaganju dve mogućnosti: da se venčaju u formi i pod uslovima koji važe u drugoj državi, a da potom, ako žele da brak bude važeći i u našoj zemlji, podnesu strani venčani list na uvid matičaru u Srbiji. Ovaj će konstatovati „dokaznu snagu strane javne isprave“ 

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje