U pravu si! Online

Tag Archives: socijalni radnik

Narodne kuhinje

U nekim gradovima postoje narodne kuhinje u kojima oni koji ne mogu da se prehrane dobijaju jedan besplatan topli obrok dnevno.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stanovi za mlade koji napuštaju dom ili hranitelje

Kada deca bez roditeljskog staranja navrše 18 godina, odnosno 26 ako su na redovnom školovanju, moraju da napuste hraniteljsku porodicu ili dom i započnu samostalan život. Međutim, ona često nemaju gde da odu. Zato su im neke lokalne samouprave omogućile da besplatno ili uz plaćanje dela troškova privremeno stanuju u opštinskim odnosno gradskim stanovima.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć deci za letovanje, zimovanje i ekskurzije

Lokalne samouprave često u celosti ili delimično plaćaju letovanja, zimovanja, ekskurzije i rekreativne nastave socijalno ugroženoj deci.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada troškova zdravstvene zaštite

U mnogim gradovima i opštinama porodice i pojedinci koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, a zatreba im novac za plaćanje lekova ili zdravstvenih usluga koje iz raznih razloga ne može da plati zdravstveno osiguranje, mogu da računaju na pomoć iz lokalnog budžeta.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć prolaznicima koji ostanu bez novca

Naknada za putne troškove i ishranu prolaznika priznaje se osobi koja se bez novca nađe na teritoriji grada ili opštine u kojoj nema prebivalište. Ideja je da se takva osoba nahrani i da joj se omogući povratak u mesto u kojem živi ili odlazak u prihvatilište.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Šta je hraniteljstvo?

Hraniteljstvo je naziv za smeštaj deteta u porodicu koja nije njegova. Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o detetu i imaju dužnost da se, pod nadzorom socijalnih radnika, staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju.

Posted in Porodični smeštaj | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Život u hraniteljskoj porodici

Iako odnos hranitelja i deteta u najvećoj mogućoj meri treba da bude nalik na odnos između deteta i roditelja, boravak deteta u hraniteljskoj porodici regulisan je jasnim i preciznim pravilima.

Posted in Porodični smeštaj | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porodični smeštaj odraslih osoba

Kada postoji potreba da se stara osoba ili osoba sa smetnjama u razvoju smesti negde van svoje porodice, odnosno stana, centar za socijalni rad će, pre nego što takvu osobu pošalje u dom, pokušati da je smesti u neku porodicu koja će se brinmuti o njoj, jer je takvo okruženje mnogo prirodnije i pozitivnije.

Posted in Porodični smeštaj | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Sistem socijalne zaštite — opšte informacije

Sistem socijalne zaštite jeste način da država, uključujući i lokalne vlasti, pomogne ljudima da prežive teška vremena ili savladaju teške situacije, kao i da se oni, kad god je to moguće, osposobe da se u budućnosti sami brinu za svoje potrebe.

Posted in Sistem socijalne zaštite | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kako se ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu?

Pravo na socijalnu zaštitu ostvaruje se na različite načine, u zavisnosti od toga da li ti je potrebna materijalna pomoć ili usluge socijalne zaštite, kao i od toga ko obezbeđuje konkretnu pomoć ili uslugu koju tražiš — država ili lokalna samouprava.

Posted in Sistem socijalne zaštite | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadležnost centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad je centralna ustanova u kojoj se odlučuje o gotovo svemu što ima veze sa socijalnom zaštitom. Ako ti treba neki oblik socijalne zaštite moraš da odeš u centar, a svi državni organi, zdravstvene i obrazovne ustanove, obaveštavaju centar kada naiđu na osobu kojoj je potrebna ova vrsta zaštite.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obraćanje centru za socijalni rad

Da bi ostvario pravo na materijalnu socijalnu pomoć, zaštitio se od porodičnog nasilja ili rešio neki drugi socijalni ili porodični problem, treba da se obratiš centru za socijalni rad u opštini u kojoj živiš.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć

Neke oblike materijalne socijalne pomoći daje Republika, a neke lokalna samouprava, to jest, gradovi i opštine. Centar za socijalni rad odlučuje o dodeli nekih oblika državne pomoći i o dodeli lokalne pomoći kada je to predviđeno lokalnim propisima.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ostvarivanje prava na socijalne usluge

Od centra za socijalni rad možeš, pored materijalne pomoći, da tražiš i ono što se zove „usluge socijalne zaštite“. Tako se nazivaju postupci kojima te centar štiti od nasilja u porodici, rešava to što zbog raznih razloga nisi u stanju da se brineš o sebi, i tome slično.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadzor nad roditeljima i zaštita dece

Centar za socijalni rad ima pravo da se, pod određenim uslovima, umeša u odnose između roditelja i deteta. Centar prvo pomaže roditeljima da pravilno ispune svoje obaveze, a u slučaju ozbiljnijih grešaka roditelja, dete može biti privremeno izdvojeno iz porodice.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje