U pravu si! Online

Tag Archives: socijalna zaštita

Prijava nasilja centru za socijalni rad

Centru za socijalni rad nasilje može da prijavi žrtva, policija, zdravstvena, obrazovna ili socijalna ustanova, ili bilo koja osoba koja sazna za to. Slučaj se može prijaviti telefonom, dolaskom u centar ili pisanim putem.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uloga centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad ima pravo i dužnost da samostalno interveniše u slučaju nasilja u porodici, pogotovo kada su žrtve deca. U svim slučajevima porodičnog nasilja centar može da prijavi slučaj policiji, podnese krivičnu prijavu protiv nasilnika i pokreće sporove za utvrđivanje mera zaštite od nasilja u porodici.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Sigurne kuće

Sigurne kuće su specijalizovana prihvatilišta koja žrtvama nasilja u porodici obezbeđuju sigurnost, besplatan smeštaj i hranu, psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć, a često zadovoljavaju i druge osnovne potrebe svojih korisnika.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Uloga nevladinih organizacija

Često je za žrtvu nasilja u porodici najbezbolnije da se prvo obrati nekoj od nevladinih organizacija posvećenih borbi protiv porodičnog nasilja, Od njih možeš da očekuješ savet, angažman kod odgovarajućih državnih organa da se reši tvoj problem i, svakako, prijateljsku reč.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbeđuje se ljudima koji se iznenada, trenutno, nađu u socijalno nezavidnoj situaciji. Postoji mnogo situacija u kojima nekom najednom postane neophodna jednokratna pomoć. Samo budžet i mašta lokalne samouprave, u čijoj je nadležnosti i ova vrsta pomoći, ograničavaju u kojim okolnostima neko može da je dobije.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Davanje u naturi

Mnoge opštine najugroženijim građanima dele pakete hrane, sredstava za higijenu, odeće i obuće, a moguće je dobiti i drva ili ugalj za grejanje.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Socijalno stanovanje

Neke opštine i gradovi daju stambeni prostor u vlasništvu lokalne samouprave za besplatno stanovanje naročito ugroženim grupama građana. Ovaj oblik lokalne pomoći zove se „socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć za plaćanje komunalija i stanarine

Lokalne samouprave daju ugroženim porodicama znatne popuste za plaćanje komunalnih usluga, a u nekim opštinama i gradovima iz budžeta se izdvaja određeni novčani iznos za plaćanje stanarine stambeno ugroženim porodicama.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stanovi za mlade koji napuštaju dom ili hranitelje

Kada deca bez roditeljskog staranja navrše 18 godina, odnosno 26 ako su na redovnom školovanju, moraju da napuste hraniteljsku porodicu ili dom i započnu samostalan život. Međutim, ona često nemaju gde da odu. Zato su im neke lokalne samouprave omogućile da besplatno ili uz plaćanje dela troškova privremeno stanuju u opštinskim odnosno gradskim stanovima.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć pri obrazovanju i vaspitanju

Skoro sve opštine i gradovi predvideli su neki oblik pomoći deci koja idu u predškolsku ustanovu ili školu i mladima koji se školuju ili studiraju. Za predškolce reč je o popustu na troškove obdaništa, a za školarce o besplatnim udžbenicima ili pomoći za kupovinu udžbenika i školskog pribora. Najređi oblik pomoći su stipendije za srednjoškolce i studente.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć deci za letovanje, zimovanje i ekskurzije

Lokalne samouprave često u celosti ili delimično plaćaju letovanja, zimovanja, ekskurzije i rekreativne nastave socijalno ugroženoj deci.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć porodiljama

Većina gradova uvela je, uz roditeljski dodatak koji daje Republika, posebne vrste pomoći koja se isplaćuje majkama koje žive i porodile su se na njihovoj teritoriji.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada troškova vantelesne oplodnje

U nekoliko gradova u Srbiji lokalna uprava plaća troškove vantelesne oplodnje za parove koji zbog godina nemaju pravo na besplatnu vantelesnu oplodnju po republičkom programu, ili su već iskoristili dva pokušaja oplodnje, koliko plaća Republika.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada troškova zdravstvene zaštite

U mnogim gradovima i opštinama porodice i pojedinci koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, a zatreba im novac za plaćanje lekova ili zdravstvenih usluga koje iz raznih razloga ne može da plati zdravstveno osiguranje, mogu da računaju na pomoć iz lokalnog budžeta.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada troškova sahrane

Gradovima i opštinama ostavljeno je da reše problem sahranjivanja osoba koje nema ko da sahrani, ili oni koji bi trebalo da ih sahrane to neće ili ne mogu da plate. Lokalne samouprave regulisale su to na veoma sličan način.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje