U pravu si! Online

Tag Archives: savetovališta

Uloga nevladinih organizacija

Često je za žrtvu nasilja u porodici najbezbolnije da se prvo obrati nekoj od nevladinih organizacija posvećenih borbi protiv porodičnog nasilja, Od njih možeš da očekuješ savet, angažman kod odgovarajućih državnih organa da se reši tvoj problem i, svakako, prijateljsku reč.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadležnost centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad je centralna ustanova u kojoj se odlučuje o gotovo svemu što ima veze sa socijalnom zaštitom. Ako ti treba neki oblik socijalne zaštite moraš da odeš u centar, a svi državni organi, zdravstvene i obrazovne ustanove, obaveštavaju centar kada naiđu na osobu kojoj je potrebna ova vrsta zaštite.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje